آگهی مراسم 28مین سالگرد قتل فریدون فرخزاد

اختر نیوز، مراسم 28مین سالگرد قتل فریدون فرخزاد همانند هر سال به همت دوست نزدیک او  آقای علیرضا قلی پور در شهر بن بر سر آرامگاه او برگزار میشود.   Facebook Comments Box