همکاران

شوک ها و تحولات  مصمم ترامپی، مهدی قاسمی

شوک ها و تحولات  مصمم ترامپی شوک ها و تحولات  مصمم ترامپی سال گذشته کره (از نوع شمالیش) با آمریکا (از نوع ترامپیش) بالاخره بعداز سال ها جنگ سرد و فحش و ناسزا و قیافه اومدن واسه همدیگه، تصمیم گرفتن که دست در دست هم، سرآغاز دفتر صلح و دوستی …

Read More »

دو شعر زندانی و آزادی از جهان ولیانپور

زندانی جهان ولیانپور   گلوله ای در تاریک شلیک شد قلبم از نیش شبگردی کور مجروح شد آه چه اندوهگین است فرو افتادن آخرین برگ پائیزی تو باید باشی آن سرانگشتی که بزداید اشکی از گوشه چشمی   من یقیین دارم روزی کسی این خار را از پای تو خواهد …

Read More »

نگاهی به نمائی (۲) جمشید گشتاسبی

نگاهی به نمائی ۲ جمشید گشتاسبی همیشه از سیم خاردار بدم می آمده. سیم خاردار همیشه برایم به معنای مرز، محدوده، این سو و آن سوی خط و درنتیجه، باید و نبایدها و تهدید هائی در سایه قانون بوده. ذات زشتی داشته و به نوعی نماد خشونت بوده. مگر نه …

Read More »

رسانه های دیگر: رضا پهلوی نماد ملی، چنگیز امیری، کیهان لندن

– درواقع انقلاب اسلامی استیلای بخش شرعی قانون اساسی بر بخش عرفی آن است و در این میان تمامی ‌روشنفکرانی که در انقلاب شرکت کردند نه غیرمستقیم بلکه کاملا مستقیم و آگاهانه بارکش غول ارتجاع اسلامی شدند. – حکومت اسلامی برآمده از انقلاب ۵۷ با فسخ یکجانبه‌ی بخش عرفی قانون …

Read More »

شعر سیاستمداران، جهان ولیانپور

 سیاستمداران جهان ولیانپور   سیاستمداران به دنیا می‌آیند با یک یا دو زن می خوابند چند نظرشان را می‌دهند اگر پذیرفته نشدند مشتی حواله چانه ای   چند اشتباه می‌کنند بمب می ریزند بابت آن عذرخواهی می‌کنند اگر پذیرفته نشد آنقدر جلق می‌زنند تا از ملحفه های خیس بمب فرو …

Read More »

آرزو، جهان ولیانپور

آرزو کاش زندگی بود اما کوتاه نبود مرگ ما این همه زودپا نبود کاش سر بود اما سودا نداشت جان ما این همه غوغا نداشت کاش دل بود اما در قفس نبود مرغ جان اسیر هیچکس نبود کاش مار بود اما نیش نداشت کام ما زهر در پیش نداشت کاش …

Read More »