Tag Archives: آرامش_دوستدار، شاهزاده_رضا_پهلوی

پیام شاهزاده رضا پهلوی بمناسبت درگذشت آرامش دوستدار

جاویدیاد آرامش دوستدار پس از ۸۹ سال زندگی پُربار از میان ما رفت. او آموزگار اندیشیدن بود و به ما می‌آموخت که چگونه بر مبانی سنجیده، پرسش کنیم و پاسخ مسائل را با درک پویایی‌های درون آنها به دست آوریم. دوستدار، دو شیوه اندیشیدن را در مقابل هم می‌دید که …

Read More »