Tag Archives: با آخرین خبرها

هر روز با هومن مستقیم از پارلمان اروپا با آخرین خبرها

اختر نیوز، هومن شهبندی خبرنگار آزاد ساکن بروکسل پس از باز شدن پارلمان اروپا بعد از تعطیلات تابستانی بار دیگر هر روز دوشنبه تا آدینه با آخرین خبرها مستقیم از پارلمان اروپا با ماست.  

Read More »