Tag Archives: ترکمنچای جدید

دولت کمونیست چین با ایران چه خواهد کرد؟

دولت کمونیست چین با ایران چه خواهد کرد؟ دکتر بهرام آبار دولت کمونیست چین با قراردادهای بلند مدت برای سوء استفاده و بهره کشی از کشورهای توسعه نیافته، برنامه های اقتصادی پر منفعت خود را در آسیا و آفریقا پیاده کرده و می کند. حضور چین در آفریقا در دوره …

Read More »

عکس روز، اتحاد شوم سرخ و سیاه (چین کمونیست و جمهوری اسلامی)

ا اتحاد شوم سرخ و سیاه، چین کمونیست و جمهوری اسلامی (اشاره به قرارداد 25 ساله ننگین چین کمونیست و جمهوری اسلامی است که طبق این قرارداد ایران به یک مستعمره و پایگاه چین با حضور نیروی نظامی تبدیل میشود. استعمار سرخ و سیاه همیشه در تاراج مملکت ما اتحاد …

Read More »

عکس روز، تظاهرات ایرانیان در اعتراض به قرارداد 25 ساله چین در کلن، (گزارش تصویری)

اختر نیوز: روز گذشته شنبه 11 ژوئیه 2020 جمعی از ایرانیان غرب آلمان در اعتراض به قرارداد 25 ساله چین و ایران در مرکز شهر کلن جمع شدند و بر علیه سیاست های ضد ایرانی جمهوری اسلامی و سیاست های استعماری چین شعارهایی به زبان آلمانی، انگلیسی و فارسی سر …

Read More »