Tag Archives: حزب_ارا،اعدامهای_جمهوری_اسلامی

بیانیه حزب آزادی و رفاه ایرانیان در محکومیت اعدامهای رژیم

اعدام ها، گور رژيم را خواهند كند! در آستانه روز حقوق بشر كه می باید چنين روزى را ارج نهاد و از مفاد آن براى بهتر شدن وضعيت حقوق بشر در كشورهاى جهان استفاده كرد، رژيم فاشیستی – مذهبى «عليرضا خوشكار» را در كرج به گلوله بست و اطرافيانش را …

Read More »