Tag Archives: دادخواست

معرفی وبسایت دادخواست و امضا برای دستگیری قاضی منصوری در آلمان

در بخش در باره ی ما در این وبسایت نوشته است: ایده سایت دادخواست در “تریبون زمانه” شکل گرفته است. تریبون زمانه یک مجمع رسانه‌ای شهروندی است که “زمانه” به آن سامان داده است. فراوانی فراخوان‌ها، نامه‌های جمعی و مطالبی با محتوای دادخواهی که در “تریبون زمانه” منتشر می‌شوند، انگیزه …

Read More »