Tag Archives: دکترمحسن بنایی، مزدک بامدادان، اسراییل و فلسطین، جنگ، اسراییل، فلسطین

فغان ز مرغ جنگ و مرغوای او، دکتر محسن بنایی

فغان ز مرغ جنگ و مرغوای او دکتر محسن بنایی در میانه آتش و خونی که بر سر فلسطینی و اسرائیلی می‌بارد، گروهی از ایرانیان خود را برآن می‌بینند در کنار یکی از دو نیروی درگیر بایستند. آنچه که در این میان فراموش می‌شود، رنج و درد مردم است، مردمانی …

Read More »