Tag Archives: روز جهانی علیه کار کودکان

کودکان کار و بی خردی نظام های ضدانسانی

به مناسبت 12 یونی، روز جهانی علیه کار کودکان کودکان کار و بی خردی نظام های ضدانسانی عباس(بابك) رحمتي کودکان خیابانی کودک خیابانی کودک بی خانمانی است که دوره‌ای از زندگی خود را در خیابان سپری می‌کند. کودک خیابانی یک ناهنجاری اجتماعی است. کودک خیابانی بر اساس ماده یک پیمان …

Read More »