Tag Archives: زنان ایران برای برابری پایدار

پیام حزب آزادی و رفاه ایرانیان”(آرا)” به شبکه زنان ایران برای برابری پایدار 

پیام به شبکه زنان ایران برای برابری پایدار  زنان آزادی خواه و برابری طلب :  با درود، بنیاد نهادن شبکه زنان ایران برای برابری پایدار را به شما و کلیه آزادی خواهان شادباش می گوییم. پیروزی شما را در رسیدن به اهدافتان در تمامی زمینه ها ،بویژه برکناری نظام “جمهوری” …

Read More »