Tag Archives: شاهزاده رضا پهلوی، پرسش و پاسخ، پرچم، پرچم شیر و خورشید، مشروطه، مشروطه خواهی، اخترنیوز، اخترقاسمی

پرسش و پاسخ با شاهزاده رضا پهلوی  در شبکه تلویزیون من و تو

#اخترنیوز: صبا خویی دختر زنده یاد #اسماعیل_خویی در این نشست ضمن خواندن شعر #پرچم از اسماعیل خویی در رابطه با پرچم شیر و خورشید و نیروهای مشروطه خواه از پرسش هایی مطرح کرد که در فیلم پاسخ ایشان را میشنوید:

Read More »