Tag Archives: شاهزاده_رضا_پهلوی، روز_ زن

پیام شاهزاده رضا پهلوی بمناسبت روز جهانی زن

این نخستین روز جهانی زن پس از خیزش انقلابی ایرانیان در پاسخ به قتل مهسا است. در این انقلاب ملی، زنان ایرانی مشعل‌داران مبارزه با رژیمی بوده‌اند که از تاریک‌ترین دخمه‌های ارتجاع برآمده است. فاجعه ۵۷ زندگی چندین نسل از ایرانیان را دگرگون کرد و بزرگترین بازندگان آن، زنان ایرانی …

Read More »