Tag Archives: هومن شهبندی

پیام هومن شهبندی خبرنگار آزاد در پارلمان اروپا به اختر نیوز

هومن شهبندی ، خبرنگار آزاد ساکن بروکسل که سالیانی است پوشش خبری را از پارلمان بروکسل برای برخی رسانه های فارسی زبان  خارج از کشور، چون کانال یک برعهده دارد، امروز از مقر پارلمان اروپا پیام شادباش گشایش اختر نیوز را به همراه چند خبر برای ما ارسال کرد. اختر …

Read More »