Tag Archives: پرواز752

واکنش های مقامات حکومتی و تجمع خانواده های قربانیان در سالگرد فاجعه هواپیمای اوکرایینی در فرودگاه خمینی

 واکنش مقامات حکومت ایران در باره سرنگونی هواپیمای اکراینی توسط موشک های سپاه پاسداران  در اولین سالگرد سقوط هواپیما اوکراینی توسط موشک های سپاه پاسداران ، ظریف گفت: هنوز شرمنده و عذرخواه هستم او در ادامه افزود: من از جمله مسئولینی بودم که تا آخرین ساعات پیش از اعلام‌ عمومی، …

Read More »

اگر یک جو انسانیت در ما وجود دارد، با امضا محکوم کنیم!

این جنایت باید در جهان محکوم شود و عاملان آن محاکمه و مجازات شوند! اختر قاسمی، خانوادگان جانباختگان پرواز 752 در اعتراض به سکوت جهانیان در محکوم کردن کشتار مسافرین هواپیمای اکرایینی از همه ی مردم جهان دعوت کردند تا در روز دوشنبه 15 اکتبر در یک اعتراض جهانی به …

Read More »