انتخاباتى كه به رفراندوم تبديل شد- بابک رحمتی


بابك رحمتى
پس از كشتار گسترده انقلاب و رنسانس ايرانى ،زن زندگى آزادى، اولين انتخابات ( انتصابات)  در يازده اسفند ١٤٠٢ برگزار شد. با اينكه  در گذشته هم بيشتر مردم در انتصابات خامنه اى شركت نمى كردن، امما اينبار ، عدم مشاركتشان،  تو دهانى محكمى به رژيم ولايت فقيه بود. به طوريكه انتخابات  به يك رفراندوم تبديل شد.با اينكه خامنه اى  گدايى آراء مى كرد و اصرار داشت ،مردم بيشتر در انتخابات شركت كنند. عمامه داران بيت او  و فرستاده هاى وابسته به رژيمش  هم  نيز  مرتب گدايى راى ميكردند ولى مفيد فايده واقع نشد ، مردم ،باز هم  بطور گسترده در اين انتخابات شركت نكردند. اينبار مردم شجاع و فهميده ايران با شركت نكردن در انتخابات فرمايشى،در واقع  يك رفراندوم را به جهانيان نشان دادند و ننگ بر رژيم، خصوصن خامنه اى تحميل شد كه گفته بود، “ننگ است براى ملّتى كه در اين كشورها( غربى ها)با همه باد و بورويى كه دارند ٣٠ تا ٤٠ درسد شركت مى كنند، پيداست كه مردم به نظام سياسى اشان نه اميد دارند نه ايمان!”( ارديبهشت١٣٨٠) با چنين تعريفى، بدون شك ،سقوط ضحاك محرز است!
وقتى كه  در تهران فقط از ١٠٣٠٠١٩١ واجد شرايط  نفر اول فقط پنج درسد  راى را می اورد ، نشأن از شكست كامل رژيم سركوبگر است . بيش از ٨٠ درسد تهران به پاى صندوق هاى راى نرفتند و با اين كار ، دنيا را بيدار كردن كه خون مهساها و نيكا شاكرها و سارينا ها و كيان و… ها در جوشش است.در واقع ، اين  انتخابات يك رفراندومى بود كه به خامنه اى  و رژيمش تحميل كردند. رژيمى كه با مهندسى از قبل برنامه ريزى شده ،ميخواست همه چيز را عادى نشان دهد ولى جهانيان ديدند كه  عمامه داران با شكست بزرگى روبرو شدند.اينبار ديگر جواد«ظريف »نمى تواند بگويد ٧٩ درسد مردم پاى صندوق راى رفتند!گرچه رژيم ادعا كرده است كه ٤١ درسد از مردم  در  انتخابات شركت كرده اند.اگر بر فرض محال صحت آمار حكومتى را هم بپذيريم، بازهم مجموع كسانى كه به نامزدها راى دادند حتا به تعداد بسيحيان هم نمى رسد ساير نيروهاى ارتش و سپاه به كنار!رييس بسيج گفته بود: ” اعضاى فعال بسيج بيش از ٢٥ ميليون تن رسيده است!” در حاليكه به گفته وزارت كشور مجموع راى دهندگان ٢٤ ميليون و ٧٠٠ تن بوده است! لازم است آورده شود، كه نيروهاى مسلح و خانواده هايشان موظف به شركت در انتخابات بودند! شايد بايد در آراء باطله بدنبال رايشان بگرديم ،يا به برگه آنها كه به پنير و گوجه فرنگى راى دادند!
مردم با عدم حضورشان در انتصابات خامنه اى كه  كانديدا هاى خودى ها و  غيرخودى را  هم حذف كرده بود شركت نكردن  تا به او بگويند : ” خامنه اى حيا كن مملكت را رها كن!”  اينبار خامنه اى حتا  (به گزارش رسانه‌های ایران) ، به رئيس جمهورى پيشين خود يعنى حسن روحانی،و  مصطفی پورمحمدی كه جزء هيئت مرگ  و دبیر کل جامعه روحانیت مبارز  كنونى هم بوده ،رحم نكرده و رد  صلاحيت شدند. اين درجه از حساسيت ، رژيم  ، نشأن دهنده برنامه آينده خامنه اى براى جانشينى است. البته  نگرانى خامنه اى و اطرافيانش از آينده است  که «مبادا با رفتن روحانی به مجلس خبرگان، برجام دوباره احیا شود.»
خامنه اى گفته بود : ” اگر انتخابات ضعيف باشد ، همه ضرر ميكنند!بايد گفت ؛ اتفاقن برعكس ، در چنين شرايطى ، فقط خامنه اى و رژيمش است كه ضرر ميكند. خامنه اى ضحاك شكست خورده است و تلاش دارد، نفرات خبرگان خواص و خلُس باشند تا با يكدست تر كردن مجلس، جانشينى خود را ( مجتبا آخوند زاده اش) بدون درد سر  بر كرسى  قدرت نشاند ،تا پايه هاى اين تخت را مانند پدر با خون پى ريزى كند! با اين ترفند ، نزديكان و درونى هاى نظام صدايشان در آمد و  همين كار باعث شد كه اختلافات و تضاد هاى درونى ببرون بزند،  بطوريكه خاتمى رييس جمهور اصلاح طلب رژيم در انتخابات شركت نكرد يعنى  براى اولين بار انتخابات ( انتصابات)  نظام پوسيده را تحريم كرد و روحانى هم راى اعتراضى را به طرفدارانش پيشنهاد كرده بود.
با اين حال ، خامنه اى تلاش كرده بود كه با التماس افراد را به پاى صندوق هاى راى بياورد. در هر صورت ، اكثر مردم  ميدانستن كه اين بار هم مانند تمام دوره ها انتخابات ،مهندسى خواهد شد [١]و ديديم  اكثر مردم در انتخابات شركت نكردند به طوريكه، نفر نخست، نماينده تهران ( محمود نبويان از گروه پايدارى) از نفر سى ام دور قبل هم كمتر راى آورد![٢] اينبار شمارش آراء خود نشأن داد كه همين افراد را هم با مهندسى از صندوق ها بيرون آورده اند. چنین فضاحت تاریخی یعنی وجود مجلسی صرفا فرمایشی با نمایندگانی که اصولا منتخب حداقل قابل قبول مردم هم نیستند، در تاریخ کشور ایران، از دوران اولین مجلس بعد از فرمان مشروطه تا به امروز بی مانند بوده است. لازم به ياد آورى است كه نوع مهندسى، نشان از دخالت مستقيم سپاه پاسداران  و امنيتى ها در اين انتصابات  را داشت!
جالب اينجا بود، كه با اتمام رای‌گیری که خود با اقدامات غیر معمول صورت گرفته بود ، مقام‌های جمهوری اسلامی فرایند شمارش و اعلام آراء را هم به شکل غیرشفاف و متناقض اجرا کردند. در این فضا،‌ با افزایش ابهامات و سوالات درباره این فرایند، رمضان شریف، سخنگوی سپاه پاسداران نیز در هشداری به رسانه‌ها گفته بود «انتخابات را پایان یافته تلقی کنند».
شمارش آراء با تكنولوژى حوزه اى!
شمارش و اعلام آراء، آخرین مرحله برگزاری انتخابات مهندسی‌شده بود با اينکه انتظار می‌رفت دست‌کم با تکنولوژی‌های جدید و نیروی انسانی به کار رفته در آن، کمی سریع و دقیق‌تر باشد، اما اینطور نبود. و ديديم، با روش مسجدى قطره اى شمارش و اعلام شد.  شمارش آرا بدين شكل نشان داد سپاه پاسداران تمام مراحل را كنترل ميكند! از زمان پایان رای‌گیری در نیمه‌شب جمعه یازدهم اسفندماه١٤٠٢ و پس از چندبار تمدید غیرقابل توجیه علیرغم خلوتی صندوق‌ها، این‌ رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران بودند که به جای نهادهای رسمی درسد مشارکت و تعداد کل آراء را اعلام کردند.
تناقضات آمارها:
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، نخستین نهاد وابسته به حکومت بود که خبر از مشارکت ۲۵ میلیونی شهروندان داد و میزان کل آرای ماخوذه را حدود ۴۲ درصد گزارش کرد. با گذشت زمان،‌ آماری که خبرگزاری ایرنا، رسانه رسمی دولت جمهوری اسلامی اعلام کرد به حدود ۴۱ درصد تغییر کرد. كه تمامن نادرست است.
آرا باطله:
خامنه اى در سال ١٤٠٠ وقتى متوجه شد  كه ميخواهند آرا باطله بريزند،  گفته بود:”اگر تعداد باطله زياد باشد حرام است . حالا پيدا كنيد پرتقال فروش را  با وجود تقلبات و مهندسى در شمارش آرا باطله بسيار سخت است كه آمار دقيق از آنها نوشت. امما از تعداد آراء اخذ شده و اعلام شده ميتوانيم به حدود اين آراء مخالفان پى ببريم. وقتى نفر اول تهران فقط پانصد و نود وهفت هزار و هفت سدو هفتاد باشد مشخص است كه با درسد اعلام شده چقدر آراء باطله ريخته شده است. آراء باطله در تهران از ٨٠ در سد آراء ، ٦٠٠  هزار راى باطله ريخته شده است و اول شد. شيراز ٥٢ هزار راى باطله داشت كه دوم شد. در يزد ٢٩ هزار راى باطله ريخته شد و باز دوم شد. با انتخاب نشدن على مطهرى و همتى نشان داده شد مردم فهيم ايران ديگر حاضر نيستند به  فشل هاى منتقد هم راى بدهند!
اعدام و كشتار پس از انتخابات:
شانزدهمین «گزارش سالانه مجازات اعدام در ایران در سال ۲۰۲۳» صبح روز سه‌شنبه ۱۵ اسفند، طی مراسمی توسط سازمان حقوق بشر ایران در پاریس، پایتخت فرانسه، منتشر شد. طبق گزارش،  اعدام دست‌کم ۸۳۴ تن در ایران طی سال ۲۰۲۳ با توجه به اینکه این عدد در سال گذشته ۵۸۲ تن بود، حاکی از افزایش۴۳ درصدی آن است. اين نشان وحشت نظام از مردم است، مردمى كه رژيم بچه كش را قبول ندارند «محمود امیری‌مقدم»، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، به مناسبت انتشار این گزارش گفت: «گزارش به‌خوبی نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی از اعدام به‌عنوان ابزار سرکوب سیاسی استفاده می‌کند.» وقتى برنامه اى براى مردم نداشته باشد به سركوب و اعدام روى مياورد.
پس از انتخاباتى كه به رفراندوم تبديل شده بود، باز دوباره اعدامها را ادامه خواهند داد، چون رژيمى كه براى آينده ايران برنامه نداشته باشد جز به سركوب روى آوردن چه كارى ميتواند انجام دهد؟ همانطور كه  شاهديم ، هفته گذشته به زندان  كرج حمله بردند و زندانيان را مورد ضرب و شئتم قرار دادند. از هم اكنون پس از شكست در انتخابات ،بر زندانيان سياسى ، فشار مياورند تا بتوانند كنترل اوضاع را در دست بگيرند.  اين  در حالى است ، كه بيش از ٨٠ درسد مردم اين رژيم آدمكش را قبول ندارند  و با قاطعيت به آنها نه بزرگ گفتند! ولى سعى ميكنند با فشار ، نظام سركوبگرش را حفظ كند چون حفظ نظام از اوعجب واجبات است!
وقتى بيشتر مردم با اين رژيم در جنگ هستند چكار بايد كرد تا بتوانيم رهبر و رهبرانش را به زير بكشيم؟! اكنون بطور قطع ميتوان گفت :اين انتخابات نشان داد كه يك رژيم فاشيستى مذهبى  كه كمتر از ده درسد آراء  مردم را دارد ،  مشروعيت ندارد و صلاحيت تعيين رهبرى براى پسا خامنه اى را هم ندارد. در نتيجه مردم بايد آمادگى كامل، براى پس از مرگ خامنه اى را بدست آورند و در صورت اعلام  كردن مرگ ضحاك ، فرزند او  مجتبا را بعنوان رهبر هرگز نپذيرند .از هم اكنون بايد سازماندهى كرد و كاملن آماده بود تا اكثر  مردم  در تمامى شهرها به در خيابانها حضور يايند و ديگر اجازه ندهند  براى ايرانيان ، رهبر تراشى كنند. در مقاله هاى بعدى به اين موضوع خواهيم پرداخت .
________________________________________
[١] اولين انتخابات مجلس در اسفند  ١٣٥٨ برگزارشد كه در همان انتخابات نگاندره خود شاهد تقلبات گسترده بوده ام .در آنروز،  گروه هايى مانند مجاهدين در حوزه فرح آباد تهران اعتراض كردن كه اكثر آنها را دستگير كرده و به بازداشتگاه بردند. در شمارش آراء هم در  اكثر حوزه ها شمارش انتخابى بود  گروه هاى مجاهدين و گروه هاى چپ هيچكدام از آراءهايشان خوانده نشد. منزوى كنى حتا دستور داده بود راى  مسعود رجوى و موسا خيابانى را از صندوق بيرون بياورند تا ببينند به چه كسانى راى داده اند!در انتخابات رياست جمهورى هم  ، خمينى دستور حذف مسعود رجوى كانديداى مجاهدين را صادر كرد.او گفته بود كسانى كه به قانون اساسى راى نداده اند حق شركت در انتخابات را ندارند.
[٢] محمود نبويان كسى  است كه در مورد ولايت فقيه گفته بود:”كسى كه ولايت فقيه را قبول نداشته باشد مرتد است ، زنش بر او حرام است، و خودش هم بايد اعدام گردد!”
[٣]احمد وحيدى وزير دفاع رييسى در تهران گفته بود بيشتر حوزه ها از سپاه بودند در وزارت كشور تمام نيروهايشان از سپاه پاسداران بودند.در ستاد ها از معاون  مانند مجيد مير احمدى ومحمد تقى شاهچراغى مسئول سياسى كه هر دو امنيتى هستند  كه در سركوب مردم شركت داشته اند، از اينها استفاده كردند! در مشهد فرمانده سپاه بود. در بوشهر محمد احمدى زاده از فرماندهان نيروى درياي بود. تمام ساختار در دست سپاه پاسداران بود.

Facebook Comments Box

About مجید شمس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *