سيزده بدر و مبارزه مردم ايران در سراسر ايران- بابک رحمتی


بابك رحمتى
خمينى در باره نوروز شعر سرود ولى در خدمت حزب الله!
سيزده بدر، به كورى چشم  دشمنان مردم(عمامه داران) به بهترين نحو برگزار شد و نشان داد ما ملت كبيريم ،  و ميتوانيم ايران را  پس بگيريم تا نور را بر تاريكى بتابانيم! سيزده فروردين براى ايرانيان روز  گردش و شادى و پايكوبى است . سيزده بدر روزى است  كه مردم  به دشت و صحرا ميروند تا شادى را براى يك سال بيمه كنند. امسال ٢٥٨٣ / ايرانى ١٤٠٣ خورشيدى  براى ايرانى ها كه گرفتار عمامه دارانند، كار  را به يك مبارزه رو در رو كشاند . امسال رمضان ، تصادفن با نوروز  برخورد كرد و سيزده بدر مصادف شد با ضربت خوردن امام اول شيعيان ! براى اولين بار مردم پس از حمله اعراب  در مقابل اسلام تحميلى قرار گرفته و نشأن دادن  جامعه ايران از هر زمان عرفى تر و از دين گريزتر شده است و خواهان  جدايى  هميشگى دين از سياست اند .مردم براى اولين بار يك روز باستانى  را رو در رو با ايدئولوژى اسلامى  قرار دادند. مردم در ماه رمضان هم خوردن و  خواندند و هم آواز سر دادن و هم پايكوبى كردند ، و  مهمتر از آن ،  اعتراض كردند. مردم بطور گسترده در پارك قيطريه زنحيره ى انسانى تشكيل دادن تا نشان دهند با ساختن مسجد پارك قيطريه تا ابد مخالفند.  با همه تهديدهاى روزهاى قبل ، سيزده بدر تاريخى در سراسر ايران برگزار شد و سركوبگران رژيم فاشيستى مذهبى كارى از پيش نبردند. در اين روز، نه بستن پاركها و نه تهديدهاى از پيش تعيين شده ،در اراده مردم خللى  ايجاد نكرد  ، بلكه ، همين موضوع خود به يك رفراندوم نا خواسته تبديل شد.چرا كه رژيم ولايت فقيه كه سينه ميدراند تا خود را از عربها هم مسلمان تر جلوه دهد، از چند روز قبل مردم را در صورت روزه خوارى ، به شلاق و جريمه تهديد كرده بود و جرايم شداد و غليظي وصف كرده بود ، تا جلوتر  از مردم ايران زهر چشم بگيرد، آنها قصد داشتن ، با اينكار  فشار را بر مردم بيشتر كنند. آنها ميخواستن كه سيزده بدر اين ، سنت باستانى  ايرانى مردم را هم به روز عزا تبديل كنند . يكى از عمامه داران ( نماينده خامنه اى در شيراز) اعلام كرده بود كه فرض كنيد پدرتان مرده است  بنابراين سيزده فروردين را در خانه بمانيد! مردم هم در جوابش گفته بودن ؛ “ما اينبار بيش از گذشته شادى ميكنيم و فكر ميكنيم  تو و جمهورى اسلامى مرده است !ما  اي بار بيشتر شادى مى كنيم! ”
در اين ميان حسن خمينى نوه ى ديكتاتور اواخر قرن بيستم، زيركانه گفته است : “اگر خمينى خلافت اسلامى را مطرح كرده بود ، مردم قبول مي كردند!” همان خمينى كه ، برگزارى جشن نوروز  و سنت هاى باستانى را هم كمرنگ ميخواست. آيا زمانى كه خمينى شعر ميگفت جز به حزب الله و اسلام به چيز ديگرى فكر ميكرده است؟مرورى بر شعرهاى او در باره نوروز   كنيد تا بهتر به تفكرات او نسبت بهار و سال نو پى ببريد.او نوروز ( عيد ) را متعلق به حزب الله مي دانست!
این عید سعید عید حزب الله است!
دشمن زشکست خویشتن آگاه است!
چون پرچم جمهوری اسلامی ما
جاوید به اسم اعظم الله است»
با اين وجود معتقد بود در نوروز در ميخانه را  با نماز بايد باز كرد!
خمينى در وصف “بهار “این قصیده را سروده‌است ، كه باور كردنى نيست:
بهار شد در میخانه باز باید کرد
به سوی قبله عاشق نماز باید کرد
در این رباعی نیز از (عید) نوروز به نام عید اسعد یاد کرده‌است 🙁 ما نوروز را جشن ميگيريم و نه عيد نوروز را اينها يك معنى ميدهند .يكى ايرانى است و يكى ديگر عربى !خمينى فقط با نگاه اسلامى به نوروز ميپرداخت!
«این عید سعید عید اسعد باشد
ملت به پناه لطف احمد باشد
بر پرچم جمهوری اسلامی ما
تمثال مبارک محمد(ص) باشد»( خنده حضار! )
امروز كه ايران بدست عمامه داران و نعلين پوشان به اشغال در آمده است مانند گذشته مردم به مبارزات خود عليه متجاوزان ادامه ميدهند.امسال  كه سيزده بدر اين سنت ديرين ايرانيان ، مصادف با سالگرد كشته شدن على شده است( اگر افسانه نباشد)مردم سنگ تمام گذاشته و بيشتر از گذشته پايكوبى كردند و گوشه اى از مبارزات مدنى خود را با جشن إيرانى به نمايش گذاشتند. امروز مبارزات مردم شكل ديگرى به خود گرفت و تمامى بافته هاى رژيم را نقش بر آب كردند. بخاطر همين بود كه  رژيم ترفندى ديگر زدند، يكى از ملاها اعلام كرده بود”سيزده بدر را در روزعيد فطر برگزار كنيد!” اينها”هم خر را ميخواهند و هم خرما را ” اين يكى آنقدر پرت گفته بود كه مرغ پخته در ديگ هم خنده اش ميگرفت؟چون اين ابله نمى داند سيزده بدر را در روز سيزدهم فروردين برگزار ميكنند!اين عمامه دار خبر نداشت كه مردم روزه دار هم تصميم گرفته بودن بخاطر سيزده بدر به در و دشت بروند و جشن إيرانى را بهتر از گذشته برگزار كنند.اين را يكى  از اعضاى خانواده ايرانى گفته بود كه حدود بيست سال ،سيزده بدر را جشن نمى گرفته اند.
امروز ديگر ، مردم  به هويت و اصالت خود بيشتر از گذشته آگاهى پيدا كرده اند و حاضرند براى رسيدن به اهداف خود با دشمنان خود بجنگند، كما اينكه در همين روز  سيزده بدر ،در شيراز در باغ عفيف آباد  ديديم كه بانوان شجاع با حجاب بانها در گير شده و به  ماموران امر  به معروف دهان كجى كردند. سيزده بدر امسال نشان از يك همبستگى گسترده برعليه رژيم  فاشيستى مذهبى داشت كه نشان از اسلام گريزى  و مذهب ستيزى ايرانيان داشت . ضمن تحسين كردن از اين همبستگى در سراسر  ايران ،بايد از آن فعاليت ها و نتايجش تئورى نويى بيرون كشيد. پس از سالها مبارزه و پس از خيزش  و انقلاب نوين ايران ، مهسا / زن زندگى آزادى و پس از تجربه اندورى از خيزش هاى گذشته ، مردم ايران  به اين نتيجه رسيده اند كه اين همبستگى بايد به سازماندهى مبدل شود تا بتوانيم با برپايى جشن هايى كه بيش از ٥٢ جشن ثبت شده  هستند را بشكل گسترده با حضور ايرانيان بخوبى  بر گزار كنيم . مردم بخوبى ميدانند كه جز ايرانى كسى جز خود نمى تواند ايران را آزاد كند.  اين ضرب المثلِ “كس ، نخارد پشت من جز ناخن انگشت من “مصداق بارزى  براى آزادى ايران دارد . و اين كه ملتِ كبير ايران با همت يكديگر ميتواند ايران را از دست ِمتجاوزان پس بگيرد واقعيتى است كتمان ناپذير! سيزده بدر تاريخى ايران، اين را ثابت كرد كه هيچكس نمى تواند مانع آزادى مردم در ايران شود حتا اگر آنروز ، روز ضربت خوردن على باشد!

Facebook Comments Box

About مجید شمس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *