چرا در انتخابات ریاست جمهوری شرکت نمی کنم ؟

 

 

چرا در انتخابات ریاست جمهور ی پیشرو شرکت نمی کنم ؟

احد قربانی دهناری

من در انتخابات ریاست جمهوری شرکت نمی کنم. دلایل زیادی دارم. برخی از این برهان ها را، اینجا با
شما مردم آزاده در میان میگذارم:

بی ارزشی را ی مردم:
رای مردم برای حکومت اسالمی هیچ ارزشی ندارد. آنها وانمود می کنند ، مشروعیت خود را از
خدا گرفته اند و مردم حقی برای مشروعیت بخشیدن به آنها ندارند. اینکه چرا و چگونه خدا خلفت خود
بر روی زمین و امامت مردم را به یک عده قاتل، فاسد، جانی، جتگ افروز و بی کفایت داده است ، بحث
آن در اینجا نمی گنجد.
عدم آزادی
انتخابات ریاست جمهوری در حکومت اسالمی آزاد نیست. شورای نگهبان، که وجود خو د این
نهاد استصوابی غیرقانی است، سیاهه ای از وفاداران به خامنه ای و پادوهای بی ارده او و نه مردان و
زنانی در خدمت مردم را ارائه کرده است.
عدم شفافیت
انتخابات ریاست جمهوری در حکومت اسلامی قابل اعتماد نیست. هیچ فرآیند ی برای اطمینان از
صحت، شفافیت و عدالت انتخابات وجود ند ارد . هیچ نهاد مستقل داخلی و بین المللی بر انتخابات ،
نظارت ندارد. از اینرو، ولی مطلقه فقیه، هر کسی را که اراده کند ، از صندوق بیرون می آورد
عدم استقلال قوه مجریه!
قوه مجریه در حکومت اسلامی کارکرد، استقلال و اختیار ندارد. این رئیس جمهور نیست که به
عنوان رئیس دولت، رهبر ی اجرایی کشور، نظارت و مد یریت بر فعالیت های اجرایی دولت را بر عهده
دارد ؛ وزرا و مقامات عالی رتبه را منصوب می کند ؛ بر اجرای قوانی ن، حفظ حقوق شهروندان و

عملکرد دستگاهها ی اجرایی نظارت دارد. بلکه یک دولت برتر، موازی و پشت پرده زیر نظر خامنه ای
وجود دارد که سیاست های کالن کشور را مثل روابط خارجی، سیاست هسته ای، تخصیص بودجه کالن
و مخفی کشور به اسالمگرایان افراطی لبنان، یمن و عراق را تعیین می کند. )قوه مقننه و قوه قضائیه
نیز همین ویژگی را دارند.(
بی اختیاری رئیس جمهور
رئیس جمهور هیچ اختیاری در حل معضالت کالن کشور ندارد. تصمیم درباره مشکالت بزرگ
داخلی و خارجی را ولی فقیه و بازوی سرکوب او، نهادهای امنیتی و سپاه می گیرند. رئیس جمهور
اختیار اجرای قول هایی که به مردم می دهد ، درباره آن اگر صادق باشد، را ندارد. رئیس جمهور در
اجرای اصلی ترین وظیفه خود که حفظ قانون و حقوق شهروندان است، اختیاری ندارد. )من تعجب
میکنم کاندیدها چگونه به این خفت تن در میدهند و کاندید ریاست جمهور ی می شوند. به ویژه که
سرنوشت بنی صدر، بازرگان، رفسنجانی، خاتمی، موسوی، احمدی نژاد و روحانی جلوی چشم
آنهاست.
ابزار فرافکنی
رئیس دولت فرادست، موازی، نامرئی، واقعی و کانون قدرت برتر خارج از دولت و مجلس که
تصمی م گیر واقعی سیاست های کالن و مقصر اصلی وضعیت موجود و ویرانی کشور و جامعه است ،
به نهادی احتیاج دارند که خود را تبرئه کند. درباره سیاست های کلان تصمیم بگیرد، وقتی نتایج
فاجعه بار آن آشکار شد ، بیاید در تلویزیو ن و مثل یک اپوزیسیون بگوید : اگر حرف مرا گوش
میکردید ، این طور نمی شد.
قوانین و مقررات ضدانسانی
این فرض محال را بکنیم که رئیس جمهوری انتخاب شود که مدیران مکتبی، ایدئولوژی زدهی
ناتوان، فساد و ناکارآمد را کنار بزند و با شایسته سالاری افرادی متخصص ، کاردان و خدمتگزار را
منصوب کند . آیا ساختار حقوقی و ساختار قدرت واقعی ، اختیارات نهادهای قان ون ی و اختیارات و
عملکرد فراقانونی نهادهای نامرئی، اجازه اجرای برنامه های رئیس جمهور را می دهد ؟
پاداش فاجعه آفرینی
کارنامه ی حکومت اسالمی، سیاست خارجی جنگ افروز و حمایت از مرتجع ترین و خشن ترین
نیروهای منطقه، ثروت و دسترنج مردم ایران را زیر پای آنها ریختن؛ سرکوب زنان، جوانان،
دگراندیشان و پیروان ادیان و مذاهب دیگر، اقوام ایرانی؛ نابود کردن صنعت، کشاورزی و دامداری تا
محیط زیست ؛ از انقلاب فرهنگی، اخراج از کار و مصادره اموال، ناامید کردن از آینده جوانان و
مهاجرت میلیونی متفکران و متخصصان؛ زندان، کشتار و اعدام مردم تحول خواه و هزاران جنایت
دیگر است. شرکت در انتخابات فرمایشی- نمایشی خامنه ای پاداش دادن به این جنایت هاست و این پیام
زبونانه به دولت نامرئی است که هر جنایتی بکنید ما به هر حال پای صندوق رای می آئیم و نعلین جلادان
خود را بوسه می زنیم، رویایی بیش نیست!

تقویت جنبش گذارمحور
تجربه بیش از چهار دهه دیکتاتوری حکومت اسلامی و نگاهی به قوانین حکومت اسلامی و
اختیارات و کارنامه ولایت مطلقه فقیه، نشان می دهد که امید به اصلاح این رژیم، یک آرزوی بی اساس
است. تحریم انتخابات ریاست جمهوری، تاکیدی بر عدم مشروعیت و فقدان پایگاه اجتماعی نظام خواهد
بود و شرکت در این انتخابات ایجاد تفرقه در جبهه ی گستردهی مقاومت سیاسی، مدنی و صنفی خواهان
گذار از استبداد و فالکت حکومت اسالمی است .
ارزش رای من
رای من ارزش سیاسی و اجتماعی دارد و بخشی از کنش اجتماعی-سیاسی من است. من با رأی
دادن و ندادن، به شکلگیری آینده کشورمان کمک می کنم و نشان می دهم که به مسائل و چالش های
جامعه خود اهمیت می دهم و در قبال آن احساس مسئولیت میکنم. رأی من ابزار قدرتمند ی برای ایجاد
تغییرات مثبت در جامعه ما و جهان است و می تواند به بهبود شرایط زندگی ما و دیگران کمک کند . این
»قیمتی دُر« را در پای خوکان نمی ریزم.
هر رای ما به حکومت اسلامی بی احترامی و خیانت به مبارزان کشته شد ه درجنبش های مطالباتی
برحق، زنان، کارگران، کارمندان، فرهنگیان، کارکنان بهداشت و درمان، بازنشستگان، سی میلیون
شهروند زیر خط فقر، اقوام فقیر نگهداشته و سرکوب شده است.
از ترس افعی هایی چون  م قالیباف و  س جلیلی با استیصال به مار پزشکیان پناه بردن، خیانت به خانواده های
د ادخواه، خیانت به خون نداها، ساریناها، کیان ها، خدانورها، ژینا ها، نویدها، مجیدرضاها، خیانت به
سوخت بران و کولبران، است.
حکومت اسلامی رفتنی است . شرکت ما در انتخابات فقط به این هیولای در بستر مرگ مشروعیت
میبخشد و به طول عمر او اضافه میکند تا به کشتار ها و اعدام های مردم ما و ویرانی میهن ما ادامه
د هد .
من برای رای خود ارزش قائلم و همراه و همگام با شهروندان آگاه، سازمان های سیاسی، صنفی و
مدنی مبارز و شخصیت های میهن پرست بی شماری که انتخابات فرمایشی ریاست جمهوری را تحریم
کردند، در انتخابات شرکت نمی کنم. من به نابودی ایران، تایید سیاست های ضد مردمی و سرکوب مردم
رنحدیده ی ما، رای نمی دهم.

۶ تیر ۱۴۰۳ – ۲۶ ژوئن ۲۰۲۴

Facebook Comments Box

About بابک رحمتی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *