زبان خدا و كلام خامنه اى – بابک رحمتی


بابك رحمتى
خامنه اى همه را به بازى گرفته است، حتی خدا!
على طاهرى يكى از اهالى بيت على خامنه اى و از دست اندكاران رژيم ولايت فقيه گفته بود رهبرى با يك پيرمردى شدت گرفته بود و با او خوش و بش ميكرد خامنه اى با آن مرد خيلى زياد و با احترام صحبت ميكرد. بعد از هر دفعه ديدار، او را  بدرقه ميكرد. اين مرد هر بار بدون نوبت با خامنه اى ملاقات ميكرد! آن روزها كسى نمى پرسيداين پيرمرد كيست؟
آن مرد با كسى هم حرف نمى زد! راوى ميگويد: روزى به او گفتيم چه خبر است ؟ خلاصه مرد رابط ،  زبان گشود و گفت من واسطه هستم ، بين رييس جمهور و امام زمان ! و از طرف امام زمان براى على خامنه اى پيام ميآورم، و بعد ادامه داد ، از آنزمان كه آقا ( خامنه اى ) رييس جمهور بوده است ، آوردن پيام براى  خامنه اى ادامه پيداكرد!در آن زمان اين مرد مشكوك با خامنه اى مرتب رفت و آمد داشت. و خمينى هم خبر داشته است .
پس از مدتى ، پيرمرد ، ديگر مراجعه نمى كند پس از آن مرحله، اطرافيان خامنه اى  تلفنى ، از او مى پرسند؛ چرا ديگر مراجعه نكرديد ؟ پيرمرد ميگويد : ” ديگر اختياج به من نيست، من واسطه بودم ، خود آقا ديگر با امام زمان ملاقات ميكند!”
اينها را على طاهرى گرگانى كه پست و سمت هايى در اين رژيم داشته است  ميگويد؛ او  نه يك آخوند در دهات دور افتاده در ناكجا آباد  بود  بلكه در مركز بيت رهبرى بود. او ادامه ميدهد و مى گويد؛  به احتمال زياد او چون از خصوصيات خامنه اى مطلع بوده است ، ولى ميدانسته ، خامنه اى متوهم است اين داستان را جور كرده است تا دروغ هايى سرهم كند و خامنه اى هم خدا خواسته ش بوده و گول خورده و يا ديگران را گول زده است. طاهرى ميگويد چه بسا اين پيرمرد جاسوس اسرائیل بوده است .( احتمالن موساد)  به احتمال زياد ، خامنه اى  بدون اينكه خودش هم بداند اطلاعات زيادى را هم در اختيار آن پيرمرد گذاشته است!  چه مقدار از  اين اطلاعات  رد و بدل شده است ، هنوز مشخص نيست!
تَوهم خامنه اى! 
يادتان هست؟ روزگارى خامنه اى داخل ماشين را نورانى كرده بود، تا چهره اش نورانى شود؟ اطرافيانش كارى كرده بودن تا نور بر  گونه ها و ريش درازش تابيده  شود،تا بگويند رهبرمان نورانى شده است! درست مانند تو ماه ديدن خمينى كه همان زمان از سوى حوزه رد شد! و يا  دروغ آن عمامه دارى كه گفته بود خامنه اى به هنگام زاديش “ياعلى گويان” بدنيا آمده است! پريدن خامنه اى از پنجره قطار( به هنگام حركت ) براى اقامه نماز از زبان خودش ، ولى هنوز هم زنده است!
گول زدن خدا!
چندى پيش خامنه اى در جمعى گفته بود:” …نماز خوانديم ، من نشستم روى پله يك صحبت گرم و گيرايى كردم . خداى متعال همين طور حرف مى زد (و  زبان من بود) ، زبان من بود و كلام خدا! [١] خامنه اى دچار توهمات  بسيار بالايى شده است بطوريكه اگر كسى چنين حرفهايى بزند حتمن او را به تيمارستان ميبرند . بسيارى بوده اند كه ادعاى امام زمانى داشته اند كه دستگير شده اند و به بند امام زمانى ها برده شده اند!   خامنه اى يك مرحله هم از اينها بالا تر رفته  و خدا را مجبور كرده است كه بر زبانش كلام خود را جارى كند!   از ديد خودش ، سر خدا هم كلاه گذاشته است ، از نگاه خودش يعنى باز هم ركورد زد و امام زمان را زمين زد و خدا  را  فريب داد زبانش را با كلام خدا هم  هماهنگ كرد او  خدا  و مردم ( بنده خدا) را هم به بازى گرفت و شايد باز ضربه  ركود ديگرى زد!
________________________________________
[١]دوم ژانويه، ٢٠٢٤

Facebook Comments Box

About مجید شمس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *