مادر زنده یاد اکبر محمدی انتخابات را تحریم کرد!

پیام مادر  زنده یاد اکبر محمدی
پیام تحریم انتخابات ریاست جمهوری از سوی مادر جانباخته راه آزادی اکبر محمدی از بستر بیماری در بیمارستان. زنان و مردان ایران، ۱-همه شما نیک میدانید که اداره امور کشور تا بحال در اختیار هیچ رئیس جمهوری نبوده و نیست بلکه بعلت مرسومات فراقانوتی سنتی، همواره در اختیار رهبری بوده و است و به همین علت هر رئیس جمهوری، امکان اجرای وعده های توخالی اش را نداشته و ندارد و دردناکتر آنکه، وعده های همه نامزدهای انتخاباتی ریاست جمهوری اخیر، نه تنها که توخالی بلکه همچون ادوار گذشته، تکرار شکل دیگری از کلاهبرداری سیاسی و شرعی است و این یعنی بی احترامی به شعور همه مردم، بویژه بی احترامی به شعور همه آنهایی که به هر دلیلی تصمیم دارند در شوی انتخابات ریاست جمهوی اخیر حضور یابند! همه مردم ایران بخوبی واقفند که این رهبری است که همواره بصورت غیر قانونی در همه امور ورود پیدا میکند و دست به دخالت های غیر قانونی و ضد مردمی همچون سرکوب و دستگیری و ترور و قتل میزند و در نهایت نیز وعده های توخالی کلاهبرداری سیاسی نامزد راه یافته به دولت را با فرمان هایی چون پشت پرده و مخفی و حتی ظاهری از همان ابتدای سخنرانی خود باطل میسازد و آنگاه نیز آن رئیس جمهور به ظاهر انتخابی اما به واقع انتصابی را به وضع فجیع تا حد یک فرمانبر مطلق و تدارکچی پائین میکشد و از آنسو نیز آن رئیس جمهور به ظاهر انتخابی اما به واقع انتصابی هم، از آنجا که مقاومت در برابر رهبر را معادل مرگ و حذف فیزیکی خود میپندارد، لذا از ترس جان خود عملأ سیاست سکوت را بر خواسته های آن مردمی ترجیح میدهد که به دروغ از قبل در شوی انتخاباتی، قول عملی کردن آنرا به آن مردم داده بود. ۲- مشارکت پائین در انتخابات ریاست جمهوری قبلی، خامنه ای و نظام او را وادار کرد که به پذیرش نامزد اصلاح طلبان تن دردهد تا شاید بتواند با فریب سیاسی دیگر و نوتر ، سطح مشارکت در میان مردم ایران را بالا ببرد. خامنه ای و نظام او غافلند که مردم ایران نه تنها هوشیار بلکه زمان سنج ماهری برای عبور از او و کلیت نظام او هستند. همه ما با آگاهی که در مردم ایران و همدیگر سراغ داریم به حتم اینبار عبور از نظام خامنه ای از سوی مردم با نه بزرگتر از قبل محقق میشود و اما آن نه بزرگتر از قبل، زمانی حاصل میشود که مردم رنج دیده ایران همچون گذشته به اشتباه، رأی سفید به صندوقهای رأی نریزند بلکه در تمامی روز انتخابات در خانه های خود بنشینند و از خانه های خود خارج نشوند، چرا که اگر چه به لحاظ قانونی رأی سفید به معنی مخالفت از چیدمان نامزدهای انتخاباتی و کلیت نظام اعم از اصول گرا و اندک باقی مانده اصلاح طلب است اما خامنه ای و رژیم او دریده تر از آنند که رأی سفید مردم را به حساب مخالفت از کلیت نظام خود بنویسند. ۳- من از مردم، بویژه زنان ایران میخواهم که در شعبده بازیهای انتخاباتی خامنه ای حضور پیدا نکنند و اگر هم به اشتباه و یا به دلایلی اصرار بر حضور در صندوقهای رأی دارند حداقل قبل از حضور خود در صندوقهای رأی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری بپرسند که آیا این نامزدها پس از رئیس جمهور شدن این قدرت را دارند که در مقابل رهبر غیر مردمی بایستند و جلوی قتلهای آشکار و غیر آشکار مخفی ایرانیان داخل و خارج از ایران را که همچنان از سوی رهبری تداوم دارد بگیرند !؟ بویژه جلوی بگیر و ببندها و قتلهای زنان، هنرمندان، نویسندگان، روزنامه نگاران، روشنفکران، دگراندیشان، منتقدان و کودکان پسر و دختر فرشته و معصوم آگاه و حق طلب ایرانی را !؟ تأسف بارتر آنکه باید اذعان نمود که این بگیر و ببندها و قتلها حتی هم اکنون همزمان با جریان انتخابات اخیر هم نیز ادامه دارد و این در حالی است که متأسفانه تمامی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری اخیر لب به سکوت بستند که این خود نیز به مفهوم همراهی همه نامزدها با خامنه ای در راستای درک پیام رمز آمیز اوست که مهمترین آن مبتنی است بر تمکین هر نامزد ریاست جمهوری در برابر اصرار سیاست های ثابت و تغییر ناپذیر و همیشگی رهبری در مقابل مردم ایران بویژه در مقابل زنان و دختران جوان و نوجوان ایران برای رئیس جمهور شدن و مهمتر از همه پس از رئیس جمهور شدن .
Facebook Comments Box

About بابک رحمتی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *