بیانیه مشترک تحریم سیرک انتخاباتی

سيرك انتخابات را تحريم كنيم!

 هشتم تير ١٤٠٣ خورشيدى چهاردهمين دوره انتخابات( انتصابات)براى جانشينى ابراهيم رييسى رييس جمهور اعدام در نظام جمهورى اسلامى است. همگان ميدانند كه خامنه اى رهبر ولايت فقيه رژيم فاشيستى مذهبى است كه رييس جمهور را براى مشروعيت نظامش انتصاب ميكند. اكنون شش تن ازکاندیداهایی كه نزديكى فكرى بيشترى با خامنه اى دارند از ميان ٢٨٧ تن انتصابات و به تائيد صلاحيت شوراى نگهبان رسیده اند. در مجموع تعداد بيشتری از كانديداها از فيلتر شوراى نگهبان رد شدند ، اما تعداد شش تن ميتوانند ادامه فعاليت دهند ، زیرا که می توانند کاملا زير ذره بين بيت خامنه اى فعاليت باصطلاح انتخاباتى داشته باشند!. خامنه اى براى حفظ قدرت خود سپاه را در تمام زمينه ها آزاد گذاشته تا بدانجا که امروز پاسداران قصد ورود به كاخ رياست جمهورى را دارند! از طرفى براى مناظره ها اين كانديداتورها مرزهايى را مشخص كرده اند كه اين انتصابات را به يك سيرك خنده دارى تبديل كرده است.. ما ميدانيم ، تمامى كانديداهای تائيد شده شوراى نگهبان دغدغه اشان نه مسئله رفاه و آرامش و آسايش مردم و نه سازندگى و امنيت كشور است .اينان آمده اند تا اسلام و تروريست را ترويج دهند. سوابق تمامى كانديداها نشان ميدهد كه با تكيه بر رانت و غارت سرمايه هاى كشور، به هيچ طريقى ،توان حل مسائل اقتصادى كشور را ندارند اینها ،هيچ برنامه اى براى مهار تورم ٥٠ – ٦٠. درصدى كشور ندارند. نگاه اينان به اقتصاد كشور همچون نگاه خمينى به اقتصاد است و همچنان از خمينى پيروى ميكنند. در ميان اين شش تن هم از اعضاى هيئت مرگ دهه ٦٠ وجود دارد و هم پاسدارانى كه در سركوب جنبش دانشجويى و كشتار كوى دانشگاه ها و سالهاى ٩٦ و ٩٨ و ١٤٠١ جنبش زن زندگى آزادى دست داشته اند. در يك كلام تمامى كانديدهاى تائيد شده دستانشان به خون هزاران جوان إيرانى آلوده است! اينبار «مسعود پزشکیان»، را از آخرين لايه اصلاح طلبان برگزيده اند تا به انتخابات ( انتصابات) خود گرمى ديگرى بخشند و آمار مشارکت در انتخابات را بالا ببرند زیرا خامنه ای مشارکت٥٠ – ٦٠. درصدى می خواهد تا بتواند مشروعیت حهانی برای خود دست و پا کند. مردمان ايران بخوبى ميدانند كه رييس جمهور در ايران يك تداركاتچى بيشتر نيست و تمامى اختيارات در دست ولايت فقيه است. ما به تمامى اقشار كشور پیشنهاد ميكنيم به هيچ عنوان گول وعده هاى دروغين ولايت فقيه و دار و دسته اش را نخورند و در روز ٨ تير در خانه هاى خود بمانند تا براى رژيم جهل و جنایت مشروعیت کسب نکنند و رژیم همچنان نزد جهانيان رسواتر شود. بدانيم و آگاه باشيم بد و بدترى در ميان كانديداتورها وجود ندارد ، گذشته و عملكرد اين افراد نشان داده است كه هر كدام به جنايات خود افتخار كرده و همچنان بر آنها پاى مى فشارند. كانديداهايى كه جنايات حجاب بانها را در سركوب مردم بعهده نمى گيرند!. بزرگداشتىى كه رييس سازمان ملل براى «رئيسى »برگزار كرد نشان داد مماشات با رژيم آدمكشان همچنان ادامه دارد و قصد آن دارند که جنايات رژيم فاشيستى مذهبى در ايران را ناديده بگيرند. با شركت نكردن گسترده در سيرك انتصابات ٨ تيرِ خامنه اى نشان دهيم كه ما ، رژيم بچه كش را با حاكميت هيچ جناحى از آن نمى پذيريم و انتصابات خامنه اى را تحريم مى كنيم . اين بار با عدم حضورمان ، نشان دهيم ، راه‌هاى رفته در گذشته را كه نتيجه اى جز مشروعيت نظام نداشته را تكرار نكنيم. در نظام توتاليتر ( تماميتخواه) انتخاب فقط بين خودى هاست! آگاه باشيم ما خود با اتحاد و همبستگى ميتوانيم نظام پوسيده ولايت فقيه را برکنار كنيم. پيروز باد مبارزات مردم ايران سرنگون باد رژيم فاشيستى مذهبى در ايران حزب رفاه و آزادى ايرانيان( آرا) همگرایان سوسیال دمکرات ایران پنجم تير ١٤٠٣ خورشيدى ٢٥جون ٢٠٢٤ ميلادى
Facebook Comments Box

About بابک رحمتی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *