بنى صدر اولين رئيس جمهور ايران؛ از راست تا چپِ چپ!

عباس ( بابك) رحمتى

بنى صدر هم رفت . ولى جمهورى فاشيستى مذهبى در ايران هنوز حكومت مي كند و هنوز هم به سركوب و كشتار ادامه مي دهد. بعد ها، او مرتب در مصاحبه هايش مي گفت :” جمهورى اسلامى سقوط ميكند” ولى زمانى براى آن تعيين نكرده بود. بنى صدر رفت و زندانهاى ايران كماكان پراز زندانيان سياسى است . علاوه بر زندانيان سياسى ، قاچاقچیان و جانيان، زندانياني هستند كه تعداد بالايى را در بر ميگيرند و رژيم هنوز در پى ساختن زندان هاى ديگر بجاى دانشگاه و دبيرستان است!
بنى صد رفت، رژيم جمهورى اسلامى هنوز در صدر كشورهايى أست كه (از نظر جمعيتى )بيشترين اعدامها را دارد. با اين مقدمه، نگاه كوتاهى به روند زندگى بنى صدر بيندازبم. اين سوال براى بسيارى از مردم، هميشه مطرح بوده است ، كه آيا بنى صدر در روند شكل گيرى
جمهورى اسلامى نقش تعيين كننده اى داشته است كه نام انقلاب اسلامى را براى نشريه اش انتخاب كرده بود و آن را تا آخر حفظ كرده بود؟ در خارج از كشور، بنى صدر از راست روى هاى سياسى فاصله گرفت و به همراه مجاهدين خلق، شوراى ملى مقاومت را پايه گذارى كرد.
اينكه بنی‌صدر تمام جلسات خمینی در پاریس را مدیریت می کرد، هركسى را به اين فكر وا مي دارد كه پس در خيلى از تصميم ها هم درداخل بايد او را دخيل دانست. گفته هاى نماينده ويژه آمريكا ما را به جواب اين سوْال نزديكتر مي كند.
زلمای خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا در مذاکره با روح الله خمینی در کتاب خاطرات خود می‌نویسد که آنها خیال می کردند که من زبان فارسی را نمی‌فهمم، بنی‌صدر و سایر افراد کنار خمینی به او گفتند که به آمریکایی ها بگو” ما دنبال حقوق زنان و حقوق بشر و آزادی هستیم زیرا از این سخنان خوششان می‌آید.” يعنى همان خدعه اى كه بعدها ، خمينى پيشه كرد.
گاف ديگر بنى صدر در مورد حجاب بانوان بود. مواضع بنی صدر پس از رسیدن به قدرت بسیار مناقشه برانگیز بود او از حجاب اجباری دفاع کرد و گفت از موی زن یک اشعه تولید میشود که موجب تحریک مرد خواهد شد، «هما ناطق» از انقلابیون سال۱۳۵۷ در مصاحبه تاریخ شفاهی ایران نیز این موضع بنی‌صدر را تایید کرد.
در اولين انتخابات (پس ازانقلاب بهمن ١٣٥٧) در میان تایید صلاحیت شدگان، سیدابوالحسن بنی صدر با حدود ۱۱ میلیون رای در روز پنجم بهمن ماه ۱۳۵۸ با کسب ۷۶ درصد آراء شرکت کنندگان، اولین رییس جمهور ایران شد. سه هفته بعد از پیروزی بنی صدر، خمینی مسؤولیت فرماندهی کل قوا را نیز بر عهده او گذاشت. اين پست شايد بخاطر خدماتى بود كه بنى صدر در پاريس به خمينى كرده بود..
با برگزاری انتخابات نخستین دوره مجلس شورای اسلامی در اسفند ۱۳۵۸ حزب جمهوری اسلامی با تقلب گسترده، اکثریت كرسى هاى مجلس را در دست گرفت. «کنت کاتزمن» دلیل مخالفت حزب جمهوری اسلامی با بنی صدر را دو عامل دانست. اول، مخالفت بنی صدر با حضور روحانیون در امور اجرایی و ترکیب دولت و دوم، حمایت او از سازمان مجاهدین خلق( ايران). تنش جدی بین حزب جمهوری اسلامی و بنی صدر در معرفی نخست وزیر به مجلس شورای اسلامی اتفاق افتاد. مجلس، تمامی پیشنهادهای بنی صدربرای نخست وزیری را رد کرد و نهایتا با تشکیل شورایی مشترک میان مجلس و دولت، «محمدعلی رجایی » به سِمتِ نخست وزیر انتخاب شد، تصمیمی که با وجود مخالفت بنی صدر، اجرایی شد. نقاط ضعف بنى صدر از همينجا شروع شد. بنى صدر تن به اين خفت داد و اين هم در جمهورى مرسوم شد..
پس از عفب نشينى بنى صدر، بايد گفت از آن تاريخ به بعد مجلس اول، تحت حاكميت خمينى و رياست رفسنجانى رفته رفته ، اختيارات رئيس جمهورى را محدود تَر كًرد. همين امر باعث شد در زمان رياست جمهورى خامنه اى هم وجود داشته باشد. اين خود عقده ىبزرگى شد كه در طول اين سى سال ، اختيارات رئيس جمهور را محدود كند، بطوريكه اكنون تمام اختيارات در دست ولايت فقيه مطلقه قرار دارد .اين همان ضرب المثل ايرانى است كه ميگويد خشت اول گر نهد معمار کج، تا ثريا مي رود ديوار کج.
اگر بنى صدر در همان اولين قدم “گربه را درب حجله كشته بود” و يه مخالفت خود ادامه داده بود چنين سنتى پايه گذارى نمى شد ، ومسير همان انقلاب دزديده شده عِوَض مي شد. امروز شاهديم كه خامنه اى بعنوان ولايت فقيه مطلقه ، رئيس جمهورى و تمام كابينه را تعيين ميكند. رئيسى ، رئيس جمهور اعدام با شش كلاس ابتدائى در ايران زمين رئيس جمهور ميشود!
ضعف هاى ديگر بنى صدر
-زمانى كه بنى صدر، رئيس جمهور شد دست بوسى از خمينى (ولايت فقيه) را باب كرد كه در شأن يك رئيس جمهورى نبود. اين راست ترين عملكرد رئيس جمهور فرنگ رفته بود.  بدنبال رياست جمهورى بنى صدر ، خمينى يك چشمه ی ديكتاتور مآبانه ديگرى از خود نشان داد. او گفته بود: ” من شما را تنفيذ و شما را به رياست جمهورى منصوب ميكنم!” تنفيذ رياست جمهورى توسط خمينى باعث شد كه بگويند ، اگر تمام مردم هم به يك تن راى دهند و رهبرى تنفيذ نكند ارزش قانونى ندارد! در آن زمان ، بنى صدر باز هم اعتراضى نكرد و باب شدن اين مسئله را اشتباه و انحراف ندانست. او مافياى آخوندى را درست تشخيص نداده بود. و اگر ميخواست شايد چاره اى براى آن مي يافت ، شايد اگر در مقابل راست روى ها عمل كرده بود ، گرفتار كودتاي ٦٠ برعليه خود نمى شد. زنده ياد دكتر بختيار گفته بود هرجا كه به ضرر خودش بود موضع مي گرفت، كسى كه با خمينى بوده باشد من با او ملاقات و ديدار نخواهم كرد.
بنى صدر، از تصويب شدن ولايت فقيه ( مطلقه) بعنوان يك ديكتاتورِ بزرگ و در بالای سر مردم ايران ، (بعنوان رئيس جمهور ايران) ، اولين كسى بود كه مهر تائيد بر اين قانون ارتجاعي گذاشت . پس از تائيد بنى صدر از ولايت فقيه ، كسان ديگرى كه ترديد هم داشتند، به دفاع از آن پرداخته و اين قانون خانمانسوز را تائيد و در اصل ١١٠ قانون اساسى جا دادند. .
بنى صدر، اگر از روز اول، از حقوق بشر در ايران دفاع كرده بود و از اعدام هاي روزهاى اول قيام بهمن انتقاد كرده بود ( به جزاعدام فرخ رو پارسا وزير آموزش و پرورش ) شايد روند سياست كشتار عوض ميشد.و ايران بسوى توقف اعدام پيش ميرفت !
-بنى صدر، فردى ملى مذهبى بود كه در نظرات خود تجديد نظرى نكرد . بوروكرات اسلامى كه در انديشه هاى كهنه و اسلامى خودهمچنان باقى مانده بود. كتاب اقتصاد توحيدى نوشت. اقتصادى كه از نظر علمى وجود خارجى نداشت ولى در آن از برابرى انسانها صحبت ميشود كه در چارچوب اقتصاد سوسياليستي جاى ميگيرد . تضاد آشكار بين بود و نبود واقعيت ها..
بنى صدر، همچنین در سال ۱۳۵۸ با وقوع قیام مردم کردستان و کوچ بزرگ مریوان، از جمله افرادی بود که با خمينى همكارى كرد و دستور بمباران کردستان ایران را صادر کردند که سازمان حقوق بشری عدالت برای ایران، هفت سال پیش در مورد آن آشکارسازی کرد. وى گفته بود ، تا بيرون كردن، كردها چكمه ها را از پا بيرون نمى آورم!
بنى صدر از نظر ايدئولوژى با مجاهدين اختلافات زيادى داشت، و در نقد به انها در كتابى نگاهى به التقاطى بودن آنها داشته است. ولى پس از انقلاب ، بعد از رياست جمهورى اش با فشار ارتجاع خمينى و دار و دسته اش مانند رفسنجانى و خامنه اى مواجه شد. به همين دليل به مجاهدين خلق ايران نزديك شد. همين نزديكي پس از عزل او باعث شد كه بتواند از تشكيلات مجاهدين استفاده كرده و ازايران به فرانسه بيايد.و بعدها بنى صدر، با ازدواج سياسى مسعود رجوى با دخترش موافقت ميكند كه پس از جدائي او از مجاهدين فيروزه بنى صدر هم از او جدا مي شود.


– روزنامه انقلاب اسلامى را بدون هيچ تغيير ايدئولژيك و جهت گيرى فكرى همچنان در خارج كشور منتشر مي كرد. اين نشان دهنده اعتقادات بنى صدر به انقلاب اسلامى است و نه سكولاريسم!
همانطور كه گفته شد ، بنى صدر در طول اين چهل سال هيچگونه تغيير اساسى در تفكرات خود بوجود نياورد و با همان تفكرات كهنه اسلامى به مبارزات خود ادامه داد. در بالا آمد ، كه او كتاب اقتصاد توحيدى را نوشت. در واقع ، اساسن چنين اقتصادى در اسلام، واقعيت ندارد. ريشه هاى تفكر بنى صدر در آخوندزاده بودنش بود. دو ديگر اينكه بزرگترين اشتباه بنى صدر و روشنفكران امثال او اين بود كه بدنبال آخوندها رفتند و بجاى اينكه خمينى و تفكرات عقب افتاده او را به مردم بشناسانند، حمايتش كردند. البته كه بنى صدر با رابطه اى كه با خمينى داشت نمي توانست از او دل بكند. دل كندن او از خمينى در سال١٣٦٠ بود كه بقول خودش برعليه رئيس جمهور كودتا صورت گرفت، كه ديگر دير شده بو و بيشتر مردم بجاى اينكه از رئيس جمهورمنتخب حمايت كنند، پشت سر خمينى قرار گرفتند و رئيس جمهور تنها ماند.
مایکل اکسورثی در کتاب مشهور «ایران انقلابی» اشاره اى به اين رابطه دارد. به آن توجه كنيد تا ريشه برخوردهاي بنى صدر را دريابيد. او نوشت: “رابطه بنی صدر با آیت الله خمینی در آن سال‌ها مانند رابطه پدر و پسری بود. عقاید اقتصادی و سیاسی بنی صدر، اما بیش از آن که به آیت الله خمینی نزدیک باشد شباهت به نظریات سیدمحمدباقر صدر در کتاب «اقتصادنا » داشت.
او در آن سالها، تحت تاثیر چند مکتب فکری – سیاسی مختلف و گاه متعارض بود. ناسیونالیسم نهضت آزادی، اسلام‌گرایی و اقتصاداسلامی از نوع تفکرات شهید صدر، پروتستانتیسم اسلامی دکتر شریعتی، کتاب «کوچک زیباست» شوماخر و سوسیالیست‌های تخیلی دهه‌های ۱۹۷۰ اروپا البته تاثیر دکتر علی شریعتی در اندیشه و دیدگاه‌های اقتصادی بنی صدر نیز مشهود بود.
اولين رئيس جمهور منتخب مردم در جمهورى اسلامى، در واقع هيچ جرياني از اپوزيسيون را قبول نداشت، اما در ۳۰ تیر ۱۳۶۰در تهران همراه با مسعود رجوی رهبر وقت مجاهدین خلق، شورای ملی مقاومت ایران برای اتحاد نیروهای مخالف رژیم اسلام یتأسیس کرد. پس از جدا شدن از شوراى ملى مقاومت مجاهدين به تنهايى به همان راه و سياست گذشته ادامه داد. كسى كه روزگارى ايدئولوژى مجاهدين را التقاطى مي دانست، با آنها به سادگي ائنلاف مي كند.  يكى از بزرگ ترين ضعف هاى بنى صدر، خودباور بودنش بود. او جز خودش كسى را قبول نداشت حتی در همان زمان با افراد ودوستان خودش مانند دكتر بختيار هم تماسى نداشت . بخاطر همين هم در خارج كشور، پس از جداشدن از مجاهدين تنها ماند و كارى در جهت همبستگى اپوزيسيون انجام نداد.
نقاط قوت بنى صدر:
يكى از خصوصيات بنى صدر، استقلال طلبى و آزادگى اش بود. سياستمداربرجسته اى كه زندگى پر فراز ونشيبى داش. از خصوصيات بارز دیگرش  اين بود كه سعى ميكرد پا روى دم سپاه پاسداران بگذارد و آنرا قيچي كند، ولى خمينى اين اجازه را به اونداد. شايد هم بخاطر همين بود كه به ارتش نزديك شده بود و در روزگاران جنگ ايران و عراق ، بيشتر وقت ها در جبهه ها بود؟! ضعفش اين بود كه واقعيت ها را با مردم در ميان نمى گذاشت و از مردم كمك نمى گرفت. ولى ، مقاومت بنى صدر در بى تدبيرى سپاه پاسداران در جنگ در مقابل ارتش بود كه ميتوان از نقاط قوت او دانست.
بدنبال عزل بنی صدر و تظاهرات سازمان مجاهدین خلق ایران، با آنها هم ‌پیمان شد و در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ در تهران همراه با مسعود رجوی رهبر وقت مجاهدین خلق شورای ملی مقاومت ایران برای اتحاد نیروهای مخالف رژیم اسلامی تأسیس کرد.  در بین سالهای ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۳ بین بنی صدر و مسعود رجوی اختلاف بوجود آمد، زیرا که بنی صدر خواهان اعلام ریاست جمهوری درتبعید بود و مسعود رجوی معتقد به مبارزه برای سرنگونی رژیم اسلامی و انتخابات آزاد برای ریاست جمهوری بود که در نتیجه در سال۱۳۶۳ بنی صدر از شورای ملی مقاومت ایران خارج شد.
رژیم و مخالفان سازمان مجاهدین خلق ایران سعی داشتند، القا کنند که بنی صدر به علت قرار داد صلح مسعود رجوی با طارق عزیز وزیر خارجه وقت عراق در پاریس جدا شده است‌.  بنی صدر همواره در مورد نقشش در تحکیم نظریه ولایت فقیه، حجاب اجباری و حمله به کردستان سکوت و از مسئولیت خود شانه خالی میکرد. اکنون دیگر بنی صدر در بین ما نیست اما تاریخ و مردم ایران در مورد اقدامات او قضاوت خواهند کرد.

Facebook Comments Box

About مجید شمس

13 comments

 1. kharkosdeh mzodure mullah

  صفحه نخست » دربارۀ حضور گرایش های مختلف سیاسی در مراسم خاکسپاری بنی‌ صدر، گفتگو با رضا علیجانی
  https://news.gooya.com/2021/10/post-57324.php

  They are scared of him even after he is gone
  Fadayy , Toudhei , Melli Mazhabai, Terrorist Kurd organizations, Mullahs regime . Germany of Merkel, , Radio France , Radio Zamaneh , Euro news have censored him

 2. ababs amniatyy kharkosdeh

  صفحه نخست » احمدی نژاد مجبور به ترک امارات شد
  https://news.gooya.com/2021/10/post-57332.php

  کاملیا ، همایون ، و چند جنده دیگر ملاهای روسی ، امارات ، عربستان و روسیه , احمدی نژاد را اپوزیسیون نشان می دهند و با او مصاحبه میکنند
  اما بنی صدر را معادل همین حکومت ملاهای روسی (واقعا موجود که خود روسیه و توده ایها و فدایی ها اوردند و شکل دادند ) می گیرند و سانسور کردند تمام عمر و هر چه دروغ رژیم به او بست و توده ایها و فدایی ها و تروریست های کرد و ارمنی و ملی مذهبی ها , را تکرار کردند ،
  – یکبار هم به او اجازه ندادند در مقابل این ترور شخصیت از خودش در رسانه های اینها که جنده خانه رسمی ملاهای روسی ، پوتین ، اسد ، مادورو ، کاسترو ، کیم ، سعودی ، امارات است ، دفاع کند،
  حالا هم که مرده هنوز او را سانسور و به او اتهام می زنند .
  – ادعای عجیب وزیر «میراث فرهنگی»: مردم پاسارگاد به‌دلیل آرامگاه کوروش نمی‌توانند کشاورزی کنند! (ماله کش بقراط)
  – این جنده ها در برابر ضرغامی چه گوارا خط امام دیوار سفارت امریکا و دروغپرداز استالینیست خامنف ، سکوت و ماله کشی میکنند ، که مثل خلخالی کاندیدای حزب توده برای ریاست جمهوری ، قصد دارد هویت ایرانی ما را هم مثل دامان مادرش که به تخم حرام مارکسیست لنینیستی روسی لکه دار شده ، لکه دار کند .
  a) شکوه بچه دزد پاسارگادی کجاست ؟
  b) سایت مشروطه مجتبی واحدی رفته گل بچینه از کس ننه سازمان امنیت ملاهای روسی اش!
  – حالا شاهزاده چون استعفا داده و رسما گفته علیه سلطنت شورشی است ، سکوتش کاملا منطقی است

  عباس میلانی کس کش نمره یک مارکسیست لنینیست می گوید چپی ها ماهیت خمینی را نمی شناختند ! مادر جنده دروغ گو ، اولا گه خوردند ماهیت کسی را که نمی شناختند با اینکه شاهنشاه او را ارتجاع سیاه میدانست و از مملکت پس از مخالفت با اب لوله کشی و اصلاحات ارضی و رای دادن زنها ، بیرون انداخت ، تنها به خاطر حمله او به کاپیتولاسیون امریکایی ها تآیید کردند ( رادیو پیک ایران در المان ، جزنی ، رحمان هاتفی ، طبری ، کیانوری ، چریک های فدایی خلق ) !
  اگر هم یابو بودند و نمی دانستند ، و ک گ ب به انها نگفته بود مثل کودتای نوژه ! و کودتای ۶۰ ! بعد که در سال ۵۸ ، ۵۹ ، ۶۰ کاملا واضح شد ، چرا مثل حزب دموکرات کردستان ، کوموله صدام , فدایی در ترکمن صحرا ، محاصره پاوه ، گروگان گیری و سربریدن ارتشی ها با پیت حلبی ، به جای همه این کارهای تروریستی ساکت شدند ، همدست ملاها شدند ، با موسوی و نبوی و رفسنجانی , همه را کشتند و ترور کردند و بیرون ریختند ! ایا باز هم منتظر تغییری بودند تا بفهمند خمینی و خامنف جنایت کارند ؟ تا کشتار ۹۶ و ۹۸ هم نفهمیدند ؟ فردای کشتار حزب دموکرات کردستان و کوموله رفتند با مقامات همین ملاها روی خون شهیدان ۹۶ و ۹۸ معامله کردند پشت درهای بسته ، و خبر انرا هم مثل جنده های لاشی اعلام کردند !
  کانون جنده های نویسنده روسی هنوز ماهیت خمینی و خامنف را نمی داند ؟
  کی شماها می خواهید از خودتان جنایاتتان ، همدستی هایتان با ملاهای روسی علیه مصدق ، شاه ، بازرگان ، بنی صدر به ما بگویید ؟
  کی بود کی بود من نبودم شعار همه جنده ها و مادر قحبه های مزدور روسیه و ملاهای روسی است . حالا کیر ساک زدن امارات ضد زن ، عربستان طالبانی وهابی ارتجاعی هم به ان اضافه شده ، در به در دنبال کیر ارمنی می گردید تو کس و کون روسی تان فرو کنید .
  ————————
  چند گزارش از مراسم خاکسپاری ابوالحسن بنی‌صدر
  https://www.iran-emrooz.net/index.php/video_audio/more/94450/

 3. passargad and Bnisadr left alone

  صفحه نخست » “خیز بلند خلخالی دوم برای ویران کردن پاسارگاد”
  https://news.gooya.com/2021/10/post-57315.php
  ضرغامی چه گه وارای ملاها و توده ایها در آیران ، دانشجوی خط امام اشغالگر سفارت امریکا و کودتای ۶۰ علیه بنی صدر دنبال نابود کردن هویت ایران است
  سؤال این است :
  چرا سرایدار دروغین پاسارگارد “شکوه” بچه دزد ، جنده فدایی تروریست سلطنت طلب قلابی “بقراط “، سایت مشروطه مجتبی واحدی ، میهن “نوری علا” کره شمالی ، … در مورد خیانت ضد ایرانی “ضرغامی” چه گه وارا خط امام سکوت کرده و یا ماله کشی میکنند ؟
  – مثل خیانت شاملو در مورد ایران باستان و هویت ایرانی چهارشنبه سوری ؟
  – که چرا خلخالی و ضرغامی و موسوی و نبوی و خوئینیها و پیمان و سحابی و جلال الدین افغانی ، لاریجانی ، حبیبی ، ….. که هم سو و متحد : فدایی ها ، توده ایها ،( در اصل روسیه و سوریه و ونزوئلا ،) هستند در روسی گری و امریکا ستیزی ، هر کاری بکنند هر قدر خائنانه ، مزدورانه ، علیه ایرانیت ، منافع ملی ، هویت ایران باشد :
  – باز کسانی که جنده های رسمی ملاها نشسته در غرب هستند ( بقراط ، شکوه ، سیما ، کاملیا ، امیر طاهری ، میلانی ، تابان ، نیکفر ، مهدوی ازاد ، زراعتی ، برزگر ، نوری علا ، نوریزاده ، چالنگی ، مجتبی واحدی ، فتاه پور ، پورمندی ، افشاری ، قاسمی نژاد ، محمدی ، غنی نژاد ، مهتدی …..) ، یعنی همان فدایی ها ، توده ایها ، تروریست های کرد ، ملی مذهبی ها ، تحکیم وحدتی ها ، کانون نویسندگان ، هنرمندان روسی (با نقاب سلطنت طلبی ، نئوسکولار پوتینیست ، دموکرات خلقی کاسترو بلاروس، فدرالیسم تروریست ضد زن روسی ، مشروطه خواهی موسوی پسند حسین شریعتمداری ) ، حتی ترامپیسم قلابی (ضد امریکا ، اسرائیل ، مجاهدین خلق ، هوادار کاسترو کیم ارتگا سوسیالیسم واقعا موجود)
  در این موارد سکوت میکنند
  – سیما مزدورملاها و تروریست های کرد در اینترنشنال که جلوی دوربین تلویزیون کیر تروریست کردستان مزدور عربستان (که بودجه اینترنشنال را می دهد) را ساک میزند ،
  – بدون بر رسی عملیات تروریستی کردها فردای انقلاب ،
  – به بنی صدر حمله میکند و به میهمانان خط میدهد که نظرشان را مثل او “جنده عربستان و تروریست های کرد” کنند البته به نفع روسیه و ملاهای روسی .
  – نوریزاده به بنی صدر دروغ می بندد که در خبرگان از ولایت فقیه دفاع کرد !
  – در خبرگان مقدم مراغه ای ، بنی صدر و طالقانی مخالف اصل ولایت فقیه بودند .
  تازه ان ولایت فقیه ، مطلقه هم نبود ، خامنف و رئیسی عمرا نمی توانستند به انجا دست یابند .
  – بعدا رفسنجانی انرا مطلقه و اختیارات ریاست جمهوری را که کم کرده بودند به هیچ ! برای خودش زیاد کرد .
  – چطور سیما “جنده کرد روسی ملاها “، از دستور بنی صدر برای ازاد کردن گروگانهای نظامی ( که حتی در امریکا و فرانسه و انگلیس هم همین کار را میکنند , اگر گروهی تجزیه طلب ارتش را گروگان بگیرد) ,
  – از دست سازمانهای تروریستی کرد ,
  – که الان با ملاها هستند ،
  فیلم می گذارد ،
  – اما از مخالفت او با اصل ولایت فقیه فیلم ندارد ؟ چون ضرغامی چه گه وارا به ایران اینتر نشنال و من و تو از این فیلم ها نداده .
  – مهدوی ازاد ، می گوید بنی صدر با یازده و نیم میلیون رای مردم ایران فقط رئیس جمهور ۵۱ درصد بوده ،
  – نخست وزیر کانادا ،
  – رئیس جمهور امریکا ، فرانسه ، …
  اگر همه رای دهندگان واجد شرایط را حساب کنیم نخست وزیر و رئیس جمهور ۳۶ تا ۴۷ درصد مردم هستند . دروغی کاملا روسی ، محاسباتی کاملا ضد دموکراسی و نرم های جهانی !
  بنی صدر ۷۶ درصد ارای شرکت کنندگان را برد .
  – بعد می گوید چنین رئیس جمهوری را هر کس که باشد میتوانند پایین بکشند !
  – همین کس کش ملاها نمی گوید اسد با ۱۲ درصد ، کاسترو ، قذافی ، کیم ، بدون انتخابات ، مادورو زیر ۴۶ درصد با تقلب چه گونه ایستاده اند و ادم می کشند ؟
  – او می گوید بنی صدر چون به خواسته اش نرسید مثل بقیه تکنوکراتها ، پس شکست خورده است !
  – بختیار اما شکست نخورده ؟ (رای مردم را هم نداشته ، صفر درصد)
  – مصدق شکست خورده ؟
  برای توجیه نظر مزخرفش :
  خیلی مضحک ایستادن کامل بنی صدر دربرابر خمینی را ( محکوم شدن او به ۷ بار اعدام را )
  با اختلاف نظر موردی ساده خامنف با خمینی که فورا گردن نهاد !
  یا خاتمی و خامنف که فورا گردن نهاد هنوز زیر کیر خامنف خوابیده !
  یا رفسنجانی با خامنف که فورا گردن نهاد ، تا اخر عمر از اندازه خایه خامنف تشکر می کرد
  با روحانف و خامنف که فورا گردن نهاد ،
  با احمدی نژاد با خامنف که فورا گردن نهاد ،
  از یک جنس ! می داند .
  مواظب باش کیر پوتین را با اتوبوس مترو اینجوری مقایسه نکنی ! سوار شی کار دست خودت میدی .
  از این کس شعر نتیجه می گیرد پس بنی صدر شکست خورده !
  – بله پوتین پیروز شده ، مملکت ایران را روسی کرده . شماها را جنده ، ملاها را کونی .
  – امریکا در افغانستان شکست نخورده ،
  – رذالت و جنایت و فساد روسی در انجا به کمک مذهب و تروریسم پیروز شده انهم ظاهری .
  – کی کارنامه سازمانهای تروریستی کرد ، فدایی ، توده ای را بر رسی میکنی جنده سیما ؟
  – چرا کردها فقط در ان سال اول با دولت نوپای بازرگان در جنگ بودند و گروگان می گرفتند ؟ با پیت حلبی سر میبریدند ؟
  – چرا تاهمین پارسال هم با ملاهای روسی مذاکره و معامله می کردند ؟
  درست روی جسد خون الود کشته های جوان ۹۸ ؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *