كشتارهاى درونى رژيم فاشيستي مذهبى- بابک رحمتی

بابک رحمتی
هيچ جبّاری بدون کسانی که او را عَلم می کنند و به او ايمان می آورند موضوعيت نمی يابد. با وجود هر فردی که آماده پيروی و اطاعت ازنظام جباريت باشد ، يک سنگ از مفروضات و مقدمات روان شناسانه بنای چنين رژيمی نيز فراهم شده است.
نقد و تحليل جبّاريت ، مانس اشپربر [ترجمه دكترکریم قصیم ]
پشت پرده هاى قتل هاى درونى رژيم فاشيستى مذهبى كم كم نمايانتر ميشود . چند روز پيش مجتبا واحدى از مشاوران مهدى كروبى قتل على صياد شيرازى شيرازى[١] ، كه قبلن مجاهدين ترور او را بعهده گرفته بود را توسط خامنه اى دانست . سيد مجتبا واحدى (از مشاوران كروبى ) از قول مهدى كروبى ( رييس سابق مجلس رژيم) در مورد ترور صياد شيرازى ميگويد:”نقش او در جنگ بخصوص در عمليات فروغ جاويدان ( مرصاد) بسيار مورد بغز ( خشم) مجاهدين بود :”كروبى، به نقل از على شمعخانى [٢] در مورد صياد شيرازى ميگويد ؛ او هميشه محافظ ( باديگارد) داشت . دو سه روز ، قبل از ترورش ، محافظ ها را ازش گرفتند ، با يك تويوتا (در خيابان فرعى فرمانيه داشت) رفت و آمد ميكرد. كروبى گفت ؛خامنه اى نماز ميت خواند و تابوت صياد شيرازى را بوسيد ، سپس كروبى از قول شمعخانى ، گفت: آقا ، با اين بوسه از صيادشيرازى حلاليت خواسته است ( آدم كشى و حلاليت خواستن ، يك نوع خود فريبى است)
ترور (قتل ) رفسنجانى، توسط خامنه اى:
نقش خامنه اى در ترورها و قتل هاى زنجيره اى را نيايد نا ديده گرفت ! از جمله كسى كه خامنه اى را به رهبرى رساند و اين مصيبت را براى ايران و ايرانى بوجود إورد. ترورهاي داخلى، با نام قتل هاى زنجيره اى و ترورهاي خارج كشور از آسيا تا اروپا و تا شاخ آفريقا، خامنه اى در اين تروها و كشتار دست داشته و دارد. امروز پس از سالها گذشت از ترور هاشمى رفسنجانى ، فاطمه دخترش خبر اين ترور را چنين انتشار ميدهد!
فاطمه هاشمی،‌ دختر اکبر هاشمی رفسنجانی، به روزنامه اعتماد گفت که دو ماه قبل از فوت پدرش دو نفر در دانشگاه به او مراجعه کرده و گفتند: «ما آمده‌ایم که بگوییم، می‌خواهند پدر شما را بکشند و طوری پدر شما را می‌کشند که خود شما هم فکر می‌کنید به مرگ طبیعی فوت کرده است.»خامنه اى در هنگام نماز ميت خواندن دعاهاى ديگرى را ميخواند! عقده هاى او چنان بارز است كه حتا در جاى ديگر اكبر رفسنجانى را دشمن و شيطان مى نامد. خامنه اى گفته بود:”اگر برادر ناباب ما , شیطان اکبر شد ، ما ضربه خواهیم خورد، پس این هم دشمن ماست”. ٨ سال از قتل رفسنجانى ميگذرد . ١٢ارديبهشت ٦٥ كه به بانوان بد حجاب (بى حجاب) حمله مى كنند. اين پر واضح است كه درسال ٩٥ كمى عوض ميشود در آن سال كه برجام امضاء شده بود او زير لب ميگفت ؛ “در انتخاب خامنه اى اشتباه كَردم!”
غلامعلی رجایی سیاستمدار ایرانی . او مشاور اکبر هاشمی رفسنجانی بود. رجایی در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا نامزد و تأیید صلاحیت شد. رجائى در مورد قتل و ترور رفسنجانى ميگويد: كالبد شكافى نمى شود . ظرف چند ساعت به دفتر او حمله ميبرند و مدارك زيادى را ميبرند، عده اى را بازداشت ميكنند اينها همه دلايل محكمى است به اينكه، هاشمى محكوم به كشته شدن بود! بعضى ها ميگويند ترور او مانند ترور سر گروه واگنر / يوگنى پريگوژين بود. نبايد فراموش كرده باشيد.آخرين دليل كه همه چيز را ثابت ميكند، اينكه در مورد مصدوميت هاشمى رفسنجانى ،فقط ١١ دقيقه تاخير ميشود. على شمعخانى هم ميگويد : ما نمى توانيم ، ادامه بدهيم؟ بايد اينكه رفسنجانى چك تندرستى داشته است ، ولى اختلافات با خامنه اى ، كار را تمام ميكند . خامنه اى در طول اين سالها همچون رفقايش مار گزيده افعى شده است، شيوه هاى مرگ را بشكل هاى مختلف ،بخوبى ياد گرفته است و آتش به اختيارانش هم دستورات او را بخوبى انجام ميدهند.
مرگ مشكوك لاهوتى! جالب است بدانيم حسن لاهوتى اشكورى [٣] كه در بدو ورود خمينى به ايران ،روى پله هواپيماى ايرفرانس همراه خمينى بود، پس از مرگش تصوير او هم از روى پله در كنار خمينى حذف ميشود. لاهوتى پدر دو داماد رفسنجانى بود.درمجلس اول جمهورى اسلامى نماينده بود بخاطر انتقادات و مخالفت با جمهورى اسلامى به او ايست قلبى ساختگي ميدهند. كالبد شكافى ميشود كسى گوشش بدهكار نتيجه اش نبود.
مرگ احمد خمينى را نبايد فراموش كرد! براى كالبد شكافى اين قتل از مهدى خزعلى فاكت مياورم.دكتر خزعلى ميگويد على خامنه اى در واقع براى دوره اى موقت بوده است، يعنى تا زمانى كه خود احمد خمينى به اجتهاد برسد تا ولايت موروثي شود!( وليعهدى احمد خمينى) در واقع اين نقشه خامنه اى و رفسنجانى بود كه ميخواستن ، سر احمدى خمينى را كلاه بگذارند! بعد از رهبر شدن خامنه اى قصد حذف يادگار خمينى كردند و بقولى ، پس از رهبر نشدن احمد ، وى را سم كش يا زهر كش كردند! از طرفى قرار بر رهبرى موقت على خامنه اى بوده أست. در ادامه خزعلى ميگويد ؛ يك دوره ده ساله اجتهاد ، شكل ميگيرد، بعضى ها مي گفتند؛ ايشان ( احمد) به رهبرى برسد ، ولى عمرش پس از ٦ سال به آن شكل مشكوك پايان مي يابد. ( به لقاءاله مي پيوندند).

حسن لاهوتی اشکوری نفر اول نشسته از چپ

خزعلى از نشستى كه با سعيد امامى ( مدير قتل هاى زنجيره اى) داشته است ميگويد: يكى از متد ها اين بود كه ميآيند و داروى اورا يعنى يكى از قرص ها را [هاى دوز ] ميكنند(Hydose)كه در واقع ، دوز درمانى را توكسيد / كشنده ميكنند. يعنى اگر سوژه مربوطه ١٠٠ روز قرص را استفاده ميكند روز ١٠١ م به قرص كشنده ميرسد( اين روش روسى هاست) و سوژه ( احمد خمينى و حتا منتظرى را به همين روش كشته اند) با همين قرص آرام از دنيا ميرود! سید احمد خمينى (مصطفوی) ۲۵ اسفند ۱۳۷۳ (۴۹ سال)يكى از اين سوژه ها بود كه به شيوه ى روسى كشته ميشود! در آينده به ماجراي قتل او از زاويه فعاليتهاي او در كنار خمينى ميپردازيم.

________________________________________
[١] علی صیاد شیرازی (۲۳ خرداد ۱۳۲۳ – ۲۱ فروردین ۱۳۷۸) مدرس و عضو ارتش شاهنشاهی ایران قبل از انقلاب و سرلشکر نیروی زمینی ارتش و سومین فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران از ۶ مهر ۱۳۶۰ تا ۱۲ مرداد ۱۳۶۵ بود.
[٢] علی شمع‌خانی (زادهٔ ۶ مهر ۱۳۳۴) معروف به علی شمخانی، چهارمين رييس شوراى عالى امنيت ، پاسدار و سیاستمدار ایرانی است که از ۱ خرداد ۱۴۰۲، عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام و مشاور سیاسی سید علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ، شده است.
[٣] حسن لاهوتی اشکوری (۱۳۰۶ – ۷ آبان ۱۳۶۰) از مخالفان و زندانیان سیاسی برجسته در دوران حکومت پهلوی بود. او پس از انقلاب ۱۳۵۷ از رشت به مجلس اول راه یافت. قبل از نمایندگی مجلس، او مدتی فرماندهی کمیته‌های انقلاب اسلامی و برای مدتی کوتاه‌تر سرپرستی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را بر عهده داشت. او همچنین نخستین امام جمعه رشت بود.

Facebook Comments Box

About مجید شمس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *