تحریم سیرک انتخابات

سيرك انتخاباتى، جواب محكم تر مردم به خامنه اى است!
پانزده تير ١٤٠٣ خورشيدى دور دوم چهاردهمين دوره انتخابات( انتصابات)براى جانشينى ابراهيم رِئيسى، رئيس جمهور اعدام در نظام جمهورى اسلامى آغاز ميشود. در دور اول خامنه اى رهبر ولايت فقيه رژيم فاشيستى مذهبى، شكست سختى خورد و پس از پنج روز سكوت، گفت، ٦٠ درصد مخالف، مخالفت با نظام نيست! او بخوبى ميداند كه اين ارقام هيچگاه واقعى نبوده و نيست و بزودى اين ارقام ساختگى كمتر هم خواهند شد. ولايت فقيه در طول سه دهه رهبرى اش رئيس جمهور را براى مشروطيت نظامش انتصاب كرده است و ايندبار هم با وخيم شدن اوضاع در دور دوم نيش خود را خواهد زد و آنطور كه خودش تشخيص دهد جانشين رئيسى را تعين خواهد كرد. او اين بار نسبت به انتخابات گذشته بسيار پيچيده تر عمل خواهد كردِ. مردم ايران به گفته رسانه هاى داخلى بيش از ٦٩ درصد در دور اول ، يعنى پيش از سى ميليون تن در انتخابات شركت نكرده اند و مخالفت خود با نظام و رهبرش نشان داده اند. معنى ديگرش اين است كه هيچكدام از اين كانديدها صلاحيت رياست جمهورى در ايران را ندارند. كانديدهايى كه هيچكدام جنگ خيابانى زنان و جوانان ايران را محكوم نكرده اند.چه رائى بايد داد؟ مردمان ايران دور دوم اين سيرك انتخابات را تحريم خواهند كرد و همراه خانواده هاى جاويد نامان در جنبش زن زندگى آزادى مشروعيت قلابى كه رژيم فاشيستى مذهبى براى خود قائل است را از او سلب خواهند كرد. عدم حضور مردم در دور اول انتخابات با همه سركوبى كه در ايران حاكم است ، نشان داد كه جنبش مردمى در حال پيشرفت همه جانبه است و شكست دادن و برآشفته شدن خامنه اى از نتايج آن حركت عظيم مردم است كه در دور دوم اين ضربه را محكمتر بر پيكر نظام وارد خواهد كرد. . حزب رفاه و آزادى ايرانيان( آرا) وهمگرايان سوسيال دموكراتهاى ايران باور دارد که مردمان ایران با شركت نكردن در سيرك دوم انتخابات به دنيا نشان خواهند داد، اين نظام همچنان با سركوب و كشتار به بقاى خود ادامه مي دهد و سیرک های انتخاباتی‌اش برای حفظ مشروعيتش است. ما ميگوئيم اين انتخابات رقابت مردم با شخص شاخص ديكتاتور،” خامنه ای” ، یعنی، نماینده کل رژیم اسلامی است كه در دور دوم با شرکت درصد کمتری از دور اول “نه” خود را قاطعانه تر علام خواهند كرد.هرچند آگاهیم:که ، بيت خامنه اى با مهندسى قصد تغيير و تسخير صندوق ها را دارد ولى با ماندن در خانه هايمان کار را برای خامنه اى دشوارتر خواهيم كرد. . پيروز باد مبارزات مردم ايران سرنگون باد رژيم فاشيستى مذهبى در ايران حزب رفاه و آزادى ايرانيان( آرا) همگرايان سوسيال دموكراتهاى ايران ١٤تير ١٤٠٣ خورشيدى چهارده جولاى/يولى ٢٠٢٤ ميلادى hezbara@gmail.com
Facebook Comments Box

About بابک رحمتی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *