Tag Archives: احد_قربانی، حداقل_دستمزد_کارگران_ایرانی

آیا تعیین حداقل دستمزد لازم است؟ احد قربانی دهناری

حداقل دستمزد، کمترین دستمزدی است که طبق قانون یا قرارداد جمعی، باید برای کار خاصی یا به حقوق‌بگیران با مهارت خاصی پرداخت شود. در بسیاری از کشورها قراردادهای شخصی بین کارفرما و کارکنان که کمتر از دستمزد حداقل بسته شود باطل است و کارفرمایانی که دستمزد کمتری می پردازند مشمول …

Read More »