Tag Archives: احد_قربانی_دهناری، نافرمانی_مدنی، تظاهرات

امکانات و چالش‌های نافرمانی مدنی در ایران- احد قربانی دهناری

مبارزه خشونت‌پرهیز مبارزه بدون خشونت یک رویکرد اجتماعی و سیاسی است که در تلاش برای تحقق اهداف و تغییرات مثبت خود از طریق روش‌های غیرخشونتی و صلح‌آمیز عمل می‌کند. در این رویکرد، افراد و گروه‌ها از خشونت فیزیکی، تخریب یا تهدیدهای تهاجمی خودداری کرده و برای حقوق، عدالت، تغییرات اجتماعی …

Read More »