Tag Archives: البرز بابا احمدی، مسجدسلیمان، سازمان فداییان اکثریت، مرگ دردناک، اختر قاسمی

گزارش خاکسپاری البرز بابا احمدی از فعالین سیاسی قدیمی

مراسم خاکسپاری البرز بابا احمدی یکی از فعالین سیاسی قدیمی با حضور ده ها تن از بستگان و دوستان او در روز پنج شنبه ۲۰ ژوئن ۲۰۲۴ در شهر کلن برگزار شد. اختر قاسمی البرز بابا احمدی در خانه خود در تنهایی غم انگیزی درگذشت. پس از اطلاع همسایه ها …

Read More »