Tag Archives: امیر سعدونی

دیپلمات جمهوری اسلامی تروریست شناخته شد و به 20 سال زندان محکوم شد!

دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران به جرم تروریست محکوم به زندان شد اسداله اسدی، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی در بلژیک به جرم دست داشتن در عملیات بمب گذاری در این کشور به 20 سال زندان محکوم شد. دادگاه بلژیک امروز در رای نهایی خود دیپلمات ایرانی، اسداله اسدی و تعدادی …

Read More »