Tag Archives: ایران در هفته گذشته

ایران در هفته ای که گذشت، مجید شمس

اختر نیوز، از امروز هر هفته ستونی خواهیم داشت به نام «ایران در هفته ای که گذشت» این ستون به همت همکار عزیز ما «مجید شمس» نگاهی به مهم ترین رویدادها در ایران دارد. ایران در هفته ای که گذشت مجید شمس، بخش ایران در هفته ای که گذشت، به …

Read More »