Tag Archives: بابک_رحمتی، نوروز، خمینی_جلاد، سیزده بدر

سيزده بدر و مبارزه مردم ايران در سراسر ايران- بابک رحمتی

بابك رحمتى خمينى در باره نوروز شعر سرود ولى در خدمت حزب الله! سيزده بدر، به كورى چشم  دشمنان مردم(عمامه داران) به بهترين نحو برگزار شد و نشان داد ما ملت كبيريم ،  و ميتوانيم ايران را  پس بگيريم تا نور را بر تاريكى بتابانيم! سيزده فروردين براى ايرانيان روز  …

Read More »