Tag Archives: دیدگاه _جنسیتی _ به زنان

فیلم نوشته؛ ادبیات زشت نسبت به زنان در تلویزیون دولتی

ضرغامی: بعضی دخترها پلنگ اند، یعنی فقط باید نگاهشون کنی … این اقایی که این چنین زشت و حریصانه در مورد بانوان ما صحبت می کنه، پاسدار ضرغامی هست که چندین سال مسئول مهمترین بخش فرهنگی!! کشور، یعنی رادیو و تلویزیون را داشته است. وقتی یک دولتمرد، این چنین در …

Read More »