Tag Archives: دیماه

یلدای ما و آن میوه شگفت، مزدک بامدادان

یلدای ما و آن میوه شگفت محسن بنایی زمان برای خواندن: 9 دقیقه ابوریحان بیرونی در آثارالباقیه اگرچه “یلدا” را جشن زایش مسیح می‌داند، ولی با یادکرد از روز نخست دی‌ماه آنرا از بزرگترین جشنهای ایرانیان می‌نامد و می‌نویسد: «دى‏ماه و آنرا خورماه نيز مى‏گويند نخستين روز آن خرم روز …

Read More »