Tag Archives: سوسیال_دموکراتهای_سککولار_لائیک_ایران، دانشگاه، داعش، حزب_ارا، همگرایان_سوسیال_دموکرات، ضدای_زنان_سوسیال_دموکرات،اندیشکده_اگاهی_و_شناخت

بیانیه سوسیال دموکرات های سکولار- لائیک ایران

دانشگاه و مدرسه، اردوگاه داعشی نیست سیاستی را که”جمهوری” اسلامی ایران در هفته های اخیر نسبت به دانشگاه‌ها، مدارس، استادان، آموزگاران، دانشجویان، دانش‌آموزان و بطور کلی نسبت به سیستم آموزشی کشور اتخاذ کرده است دو دلیل اساسی دارد: از یک سوی این اقدام گامی دیگر در جهت واپس ماندگی، سلطه  …

Read More »