Tag Archives: فرآواز

فرآواز: برای تمام زنان ایران زمین

فرآواز خواننده ای که بخاطر آواز خواندن به زندان محکوم شد و مجبور به ترک ایران شد: براى تمام زنان ايران زمين كه آوازى در سينه دارند،براى حق آواز خواندن،خنديدن،رقصيدن و تمامى حقى كه سهم ما از زندگى بود و از ما گرفته شد. #حق_آوازم_را_پس_ميگيرم خوانندگان: @faravazmusic @justinaofficialll

Read More »