Tag Archives: محکومیت_سرکوب_در_ایران

نامه سرگشاده چند سازمان سیاسی به نهاد های بین المللی در محکومیت سرکوب در ایران

نامه سرگشاده به نهاد های بین المللی و سران کشورها* خانم / آقای گرامی: ده ماه از آغاز انقلاب زن،زندگی، آزادی می گذرد و در ماه های اخیر بدلیل شدت سرکوب، تظاهرات خیابانی به اشکال گوناگون دیگری از قبیل شعار نویسی و پافشاری در عدم استفاده از حجاب در اماکن …

Read More »