Tag Archives: نیکا شاکرمی، نسرین شاکرمی، آتش شاکرمی، مهسا امینی، کیان پیرفلک، جانباختگان 1401، انقلاب مهسا، زن زندگی آزادی، اختر قاسمی

نامه سرگشاده به آتش شاکرمی (خاله نیکا شاکرمی) اختر قاسمی

خانم آتش شاکرمی این بازی کثیف را پایان دهید! اختر قاسمی خانم آتش شاکرمی! این نامه ای که به شکل سرگشاده خطاب به شما منتشر میکنم صرفا به دلیل احساس مسئولیتی ست که به عنوان یک ایرانی که نزدیک به چهار دهه در تبعیدی ناخواسته بسر میبرد است. یک ایرانی …

Read More »