Tag Archives: پریسا_قاسمی، حقوق_بشر_در_ایران

#ما_ میتوانیم- پریسا قاسمی

_ پریسا قاسمی ما فرزندانِ همان مرز و بومی هستیم که در طیِ قرن‌ها، مصائب و و رنجهایی که اجانب از هر سمت و سویی از جهان به ما تحمیل کردند و مارا مورد حمله و غارت و تهاجم قرار دادند. بلایی نبود که بر سر ما ایرانیان، آوار نشده …

Read More »

برای سرزمینم- پریسا قاسمی

  پریسا قاسمی از کدامین درد، بنالیم؟ از کدامین رنج، سخن بگوییم ؟ از کدامین ظلم، فریادِ دادخواهی بطلبیم؟ از کدامین بی عدالتی، شکوِه و فغان سر دهیم؟ براستی از کدامین؟؟؟؟ چگونه می توان باور کرد، که این سرزمینِ متمدن، این جایگاه مقدس، این سرای آمیخته به فرهنگ و هنر، …

Read More »