Tag Archives: چپگرایی

بُت‌پرستان جهان، متحد شوید! مزدک بامدادان

بُت‌پرستان جهان، متحد شوید! جمهوری‌خواهان و حسین فاطمی مزدک بامدادان زمان برای خواندن: 13 دقیقه بخش بسیار بزرگی از مارکسیستهای ایرانی اگرچه از گذشته خود بریده‌اند و دیگر خود را مارکسیست-لنینیست نمی‌نامند، ولی آن نگاه سنگواره‌گون و ایدئولوژیک مارکسیستی را همچون ویروسی واگیردار بدرون گرایش نوین خویش آورده‌اند. اینچنین است …

Read More »