Tag Archives: چین کمونیست

چین: کمونیسم کم‌رنگ‌تر، ملی‌گرایی پررنگ‌تر می‌شود، امیر طاهری

این تصور که هیولای کمونیسم را می‌توان با اندک بزک و دوزک به شکل فرشته ملی به صحنه فرستاد نشانه‌ای است از سرگشتگی-GREG BAKER / AFP

چین: کمونیسم کم‌رنگ‌تر، ملی‌گرایی پررنگ‌تر می‌شود امیر طاهری چین: کمونیسم کم‌رنگ‌تر، ملی‌گرایی پررنگ‌تر می‌شودنام کمونیسم متعلق به گذشته‌ای است که اندک‌اندک در غبار تاریخ محو می‌شود درحالی‌که جهان غرب درگیر مسائل ناشی از ویروس کروناست و توان رویارویی با مسائل درازمدت را ندارد، حزب کمونیست چین که اکنون به صدمین …

Read More »