Tag Archives: کشتار_خونین،خاوران، جنایات_جمهوزی_اسلامی

گاه شمار خونین سرزمینم- ی. صفایی

آبان ردای خونینش را بر شانه های آذر آویخت و همه دلتنگی هایش را به آذر سپرد و آذر هنوز از راه نرسیده شیون کنان بر سر و روی خود میکوبید. این دو، یارانی جدا نشدنی از یکدیگر هستند زیرا که هردو، مهرِ مهرماه را در دل دارند و هر …

Read More »