Tag Archives: Dr Maleki

دكتر ملكي ،آزاديخواهي كه جاودانه شد! عباس ( بابك رحمتي)

دكتر ملكي، آزاديخواهي كه جاودانه شد! عباس ( بابك رحمتي) دکتر محمد ملکی فعال اجتماعی و سیاسی، نویسنده و اولین رئیس دانشگاه تهران بعد از (سال ۱۳۵۷ خ) در تهران درگذشت. دكتر ملكي را از زمان دانشجويي مي شناختم زماني كه در دانشگاه تهران، سخنراني هاي قهاري مي كرد، در …

Read More »