Tag Archives: Political Science in Iran

نقش حمید عنایت در روند توسعه رشته علوم سیاسی در ایران (2)، مجید شمس

حمید عنایت پیشگام رشته علوم سیاسی ایران مجید شمس عنایت نقش مهمی در تحقق نظام آموشی علوم سیاسی در ایران داشته است. آنجا که وی به بررسی وضعیت رشته های علوم سیاسی و جامعه شناسی و شاخه های مربوط به ان از لحاظ وضعیت اموزش و پژوهش و نشر و …

Read More »