تقاضای جامعه حقوق بشر، پزشکان و کادر پزشکی اتریش برای پیشگیری از اعدام دکتر احمدرضا جلالی

اختر نیوز

جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران – اتریش، کادر پزشکی و درمانی اتریش در طی نامه ای به امضای رئیس این ارگان دکتر بهروز بیات و پروفسور سیروس میرزایی از گروه پزشکان و کادر پزشکی مدافع حقوق بشر، خطاب به همه ی ارگان های رسمی نوشتند که ما مطلع شدیم حکم اعدام احمدرضا جلالی پزشک ایرانی – سوئدی روز پنج شنبه 3 دسامبر 2020 اجرا خواهد شد و از آنها خواستند تا از این حکم پیشگیری کنند.

دکتر احمدرضا جلالی به همراه همسر و فرزند خردسالش

Medical Professionals for Human Rights in
Iran – Austria
Wien/Vienna, 30. November 2020
Dr. Ahmadreza Djala
Die in Österreich ansässigen Ärzte und das medizinische Personal für Menschenrechte im Iran haben
heute aus zuverlässigen Quellen die Nachricht erhalten, dass das Todesurteil gegen den seit Jahren im
Evin-Gefängnis inhaftierten iranischen Arzt, Dr. Ahmadreza Djalali, am kommenden Donnertag, den 3.
Dezember 2020 vollstreckt wird.
Am 24. November 2020 wurde Dr. Djalali samt seiner persönlichen Gegenstände von seiner Zelle im
Evin-Gefängnis in das Gefängnis von Karaj überstellt.
Wir appellieren an alle offiziellen Stellen, alles zu unternehmen, um die Hinrichtung von Dr. Djalali zu
verhindern.
The Austrian-based doctors and medical staff for human rights in Iran today received news from reliable
sources that the death sentence against the Iranian doctor, Dr. Ahmadreza Djalali, on the forthcoming
Thursday, December 3, 2020 will be carried out.
On November 24, 2020, Dr. Djalali and his personal belongings were transferred from his cell in Evin
prison to Karaj prison.
We appeal to all official bodies to do everything possible to prevent the execution of Dr. Dhalali.
Prof. Dr. Siroos Mirzaei
Medical Professionals for Human Rights
in Iran – Austria
Dr. Behrouz Bayat
Komitee zur Verteidigung der
Menschenrechte im Iran-Österreich
Komitee zur Verteidigung der Menschenrechte im Iran, Österreich
جا معه دفاع از حقوق بشر در ایران- اتر یش
Vorsitzender: Dr. Behrouz Bayat
info@human-rights.org
Bindergasse 5-9, 1090 Wien
Medical Professionals for Human Rights in Iran – Austria
گروه پزشکان و کادر پزشکی ایر انیان مدافع حقوق بشر

Vorsitzender: Prim. Prof. Dr. Siroos Mirzaei
presse@iranmed.at
Getreidemarkt 11 / re. Stiege /23a
1060 Wien, , Austria

Facebook Comments Box

About اختر نیوز

Check Also

خاطرات سپیده قلیان در زندان های مخوف جمهوری اسلامی؛ شب بو عثمانپور

مسئولیت مطالب نویسندگان بر عهده نویسندگان می باشد و اختر نیوز به عنوان تریبونی آزاد …

پیام نوروزی پناهجویان ایرانی در آلمان و نوروز با آنها

اختر قاسمی نوروز امسال تصمیم گرفتم بر خلاف نوروز هر سال که به سراغ هنرمندان، …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *