Tag Archives: اسانه_رستمی، زنان علیه زنان

زنان علیه زنان- بمناسبت روز جهانی زن- افسانه رستمی

افسانه رستمی به مناسبت روز جهانی زن، چند جمله‌ای خطاب به زنان دوآستریِ به ظاهر طرفدار حقوق زن و در باطن سرشار از عقده‌، حقارت، حسادت، دورویی و خود خدا پندار صحبت می‌کنم. زنانی که تمام ستم‌ها از سوی جامعه از قبیل مذهب، سنت‌های اجتماعی، خانواده و حکومت‌هایی که زن …

Read More »