Tag Archives: حزب توده ایران

حزب توده و سازمان فداییان اکثریت را بهتر بشناسیم!

حزب توده و سازمان فداییان اکثریت را بهتر بشناسیم! اختر قاسمی گذشته دیگر وجود ندارد، اما بدون دانستن خطای گذشته نمی توانیم حال تصمیم بگیریم تا آینده را بسازیم!  احساس مسئولیتی که در قبال خطای خود به عنوان یک جوان سال 57 که در انقلاب شکوهمند جهل شرکت کرد، باعث …

Read More »