Tag Archives: حزب_ارا، تمامیت_ارضی_ایران، طالبان

بیانیه حزب آرا درباره ادعای طالبان بر تماميت ارضى ایران

ادعای طالبان بر تماميت ارضى و توافقی زيركانه از سوي سپاه! افشاى در اختيار گذاشتن زمين هاى شرقى ايران زمين و ديوار كشيدن امنيتى كه با توافق سپاه صورت گرفته است، تماميت ارضي ايران را در خطر قرار داده است. از احمدى نژاد، خاتمى و روحانى تا سردمداران قرارگاه خاتم …

Read More »