بیانیه حزب آرا درباره ادعای طالبان بر تماميت ارضى ایران

ادعای طالبان بر تماميت ارضى و توافقی زيركانه از سوي سپاه!

افشاى در اختيار گذاشتن زمين هاى شرقى ايران زمين و ديوار كشيدن امنيتى كه با توافق سپاه صورت گرفته است، تماميت ارضي ايران را در خطر قرار داده است. از احمدى نژاد، خاتمى و روحانى تا سردمداران قرارگاه خاتم الانبياء و تمامى كارگزاران خامنه اى بايد پرسيد: چگونه ٥٥٠٠ هكتار از خاك سيستان را در اختيار طالبان قرار داده اند؟ در حاليكه اهالی آن منطقه مي گويند:”براى آن خاك خونِ داده اند” طالبان پس از دو سال حاكميت، بخشى از خاك ايران را ديوار كشيده است و مزارع كشاورزى را از دسترس مردم مرزنشين خارج كرده است. طالبان‌ها،در تابستان سال گذشته در منطقه « زحك» در بخشى از سيستان به روى مرزبانان ايران آتش گشودند كه باعث كشته شدن تعدادی از مرزبانان شد. با اين حال “جمهورى” اسلامى نماينده ويژه خود را به كابل فرستاد تا هر طور شده سر و ته قضیه را هم آورد. حمايت جمهورى اسلامى از طالبانِ هم جنس خود كه كمتر كشورى حاضر شده است ننگ حمايت آنها را به جان بخرد، نشان يك خيانت آشكار است که قبول کرده است و اشغال و ديوار كشى را حق به جانب می داند. در اين بين، مسئولين رژيم فاشيستي مذهبى تلاش كرده‌اند که دليل آن را عدم آگاهي مسئولين افغانستان از مرزهاي بين المللي و اصول مرزداری نشان دهند!
مردمان ايران بدانند، قربانعلى صلواتي از فرماندهان واحد تخريب سپاه ( در دوران جنگ) در توييتي تاييد كرده؛ كه مجرى اين پروژه «قرارگاه خاتم الانبياء سپاه پاسداران» بوده و او مدير اجرايى اين طرح بوده است و حبيب الله دهمردى( نماينده بلوچ) بيشترين نقش را در ساختن ديوار مرزى داشته است.
زماني كه يك نماينده مجلس رژيم طالبان پسند، طالبان را يك جنبش اصيل منطقه ميداند و روزنامه جوان (وابسته به سپاه پاسداران) از اين گروه تمجيد کرده و برچيده شدن آمريكا و ناتو را موجب افزايش ثبات منطقه و طالبان را از نقاط روشن در منطقه میداند، واضح است که همين تشويق ها باعث ميشود كه طالبان، دولت رئيسي دست نشانده خامنه اى را در مورد حقابه هيرمند با دبه و آفتابه هاى رنگى به باد مسخره بگيرد و مردم ايران را از حقابه آن منطقه محروم كند. در حاليكه رود هیرمند به دریاچهٔ هامون، دریاچه‌ای مشترک میان کشور افغانستان و ایران، مي‌ريزد. طالبان تا جايی از اين هم آغوشی سپاه استفاده كرده تا به گفته بلومبرگ در نزديكي مرز ايران، عمليات انتحاری عليه ايران انجام دهد!
اكنون با وجود استقرار طالبان با كمك آمريكا، مردم از تجاوز و تصاحب خاك ايران مي‌گويند، مرز همان كشيدن ديوار است نه رودخانه هیرمند كه آب را بسوى افغانستان منحرف كرده اند . اين از نتايج هم آغوشی رژيم فاشيستي مذهبى و طالبان بر بالينی از سپاه پاسداران بنام ديوار امنيتى است. تقديم آب و خاك به طالبان، نشان از حقارت و شكست كامل سياست خارجي رژيمى دارد كه تنها راه حل را در سركوب مردمان ايران و تاراج میهن مي‌داند. اكنون بازپس گيرى دوباره اين آب و خاك، وظيفه مردمی است كه هر روز فشار بیشتری را از جانب هر دو نظام طالباني تحمل ميكنند..
حزب آزادى و رفاه ايرانيان(آرا) اين سياست را در راستاى سياست‌هاى خارجى نادرست رژيم تماميت خواه و هم آغوشی با طالبان تا واگذاري قسمتي از خاك ايران در راستاي حفظ نظام فاشيستي ميداند. شرایط مردمان سیستان بیش از پیش با این سیاست غیرانسانی وخیم گشته است. حزب آرا از تمام سازمان های بین المللی می خواهد تا در جهت کم کردن فشار به مردمان این منطقه تلاش کنند و از سران کشورها نیز تقاضا دارد تا از مماشات با رژیم طالبانی “جمهوری” اسلامی که بر ضد مردمان خود عمل می کند، بپرهیزند.
برابری خواهان و آزادی خواهان درون و برون از مهین زمان آن است که در راستای انقلاب زن، زندگی، آزادی برای برکناری این رژیم ضد مردمی و ضد ملی درنگ نکنیم و همگام و هم پیمان شویم.

حزب آزادى و رفاه ايرانيان( آرا)
٣٠ امرداد١٤٠٢/ ٢١ آگوست 2023

Facebook Comments Box

About مجید شمس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *