شعر 54، پورمزد کافی (منظر)

پورمزد کافی (منظر)

شعر ۵۴

من اینجایم
به گرداب هول انگیز
به راه نحس

و غمبارش فسرده ی باران
طراوت هیچ باغی
با خود نمی آورد

من اینجایم
در این سکوت مضطرب
در این سالهای سرد
که فانوس یادت
تنها ستاره ی تنهایی ست

من اینجایم
جایی که ماه نیست
و روزهای رنگ پریده
چو شب میگذرند

و یادت
آه
تنها ارغوان ماندگار باغهای بارانی ست

سه شنبه‌ ۲۱ شهریور ۱۳۶۸
۱۲ سپتامبر ۱۹۸۹    المان

Facebook Comments Box