از بيتا شفيعى دختر ايران زمين بياموزيم+ ویدیو – بابک رحمتی

بابک رحمتی- بيتا شفيعى كه در اعتراضاتِ اخير”زن زندگى آزادى ” بسوى دادستانى گاز اشك آور پرتاب كرده بود، در پيامى ويدئويى كه از آن منتشر شده است، رهنمودهاى قابل توجهى به مردم ايران ارائه داده است .«بيتا» ،با اين پيام بار ديگر همچون اسطوره هاى ايران زمین، مشت محكمى به دهان ياوه گويانى چون «دادستان صالحى»زده است . من سعى كرده ام گفته هاى «بيتا» را عينا همانطوريكه بيان شده است بیاورم تا بصورت نوشتارى هم در اختيار ياران و مبارزان كف خيابانها و حتی قشرى بنام خاكسترى قرار گيرد. باشد تا به گفته هاى اين دخت ايران زمين عمل كنيم. بيتا در وحله نخست از حكمى كه برايش ممكن است صادر شود ميگويد و بسيار شجاعانه بيانات خود را مطرح ميكند. او مي گويد:
“حكم دادگاه برام آمده ، براش نگرانم! ممكن است بدون وثيقه بيرون نيام!يا ممكن است جريمه نقدىِ ميلياردى بدهند.اگر نتوانم بدهم كه نمى توانم ميلياردي را بدهم. صد درصد بخاطرش بايد برم زندان! و( بعد)از جريمه نقدى (زندان) كم ميكنند و يا كلاسهاي قرآنى است! مثلا بايد برم كلاسهاى قرآنى را طى كنم. اميدوارم ، اين آخرى باشد، من با اين آخرى راضى ام. آخه حكم دادگاهي را دادستان صالحى داده است، صالحى همان است كه من زدم تو صورتش و اشك فاكم(بيلاخ) را نشونش دادم و صد در صد با من لجه! چون وقتى آنجا بودم به من گفت ؛ ” من اگر راحت بزارم بيرون بِرى يعنى ولت كنم به ريش من مى خندى!” بيتا ادامه ميدهد؛ “يكى از دوستانم را كه گرفته بودند، بهش كلاسهاي قرآنى دادند ولى اون در حد من كار انجام نداده بود. يعنى آن كارهايى كه من انجام داده بودم ، انجام نداده بود و صد در صد صالحى باهاش لج نبود” اينها را گفتم كه بدانيد ، اگر برام اتفاقى افتاد و ديديد ، نيستم ، بدونيد زندانم ، صدايم باشيد.
نكته مهم، صدايمان باشيد:
بانوى شجاع «بيتا شفيعى» در ادامه سخنانش، به نكات بسيار مهمى اشاره ميكند تا سراسر ايران زمين، از مبارزين خيابانها تا قشر خاموش و خاكسترى را روشن تر و مصمم تر به مبارزه با عمامه داران دعوت كند. سخنانِ بيتا كه او را به اسطوره اى بدل كرده است در تاريخ مبارزات مردم ايران خواهد ماند. بيتا بقيه سخنانش را اينگونه ادامه ميدهد؛ “يك چيز خيلى مهمى كه هست ، وقتى منو بازداشت كرده بودند، و وقتى رفته بودم زندان، بعضى ها ميترسيدن كه مثلن اسم من رسانه اى شود، ميترسيدن براى من اتفاق بدى بيفتد، اصلا اينطورى نيست ، شما اگر صداى من نباشيد و صداى كسانى كه در زندانها هستند نباشيد اونها هر كارى دلشان بخواهند” با من با كسانى ديگر ميتوانند انجام بدهند. پس صداى ما باشيد.
دنبال آزادى ايرانم!
من، به شخصه ، براى خودم ميرم ، واسه شما ميرم ، دنبال آزادى ايرانم! تويى كه ميترسى بيرون بيايى ، پس از من ( ما ) حمايت كن . پس وقتى من رفتم زندان صداى من و ما باش وقتى شهيد( جاويد) يا هر چيزى ديگرى ، شدم ،صداى من باشيد. ما بايد با همديگر باشيم.بايد متحد باشيم ، نبايد ازشون بترسيم !
نقطه صفر، هيچ!
اينها هيچى نيستند، صفرند. هيچى نيستند! سپس توضيح ميدهد: ” اگر ازشون بترسيم ،بهشون قدرت مى دهيم . بايد اين قدرت را از شون بگيريم . وقتى آنجا بودم ( زندان) بهم( به من) گفتند؛ ابراز پشيمان ميكنى؟! يك لحظه گفتم ؛ اُون دخترى كه هم سن منه( من) ابراز پشيمان نكرد، چرا من بايد ابراز پشيمانى كنم؟ چرا بايد پشت اون را خالى كنم؟ من هم ابراز پشيمانى نكردم . اگر روزى من هم به زندان رفتم ، منم دستگير و يا شهيد شدم شماها بايد صداى ما باشيد.
من صداى همه ام:
من صداى همه ام، صداى خودمم ، تو صداى من باش، صداى ديگرى باش،(ما) متحد ميشويم، (اينها) هيچى نيستند. اين حكومت هيچى نيست، صفرن( صفرند)متلاشى ميشه( مي شوند) پودره ، ماهيم كه با ترسمون (به اونها) قدرت ميديديم ، پس نترسيد. «بيتا» هم درد اصلى را شناخته و هم درمان آنرا و هم علت سركوب بيشتر از جانب مزدوران و بازجويان رژيم را بخوبى تشخيص داده است . هم دليل خوبى را براى ادامه مبارزه با مزدوران و بازجويان و قاضى هاى رژيم سركوبگر ارائه ميدهد تا مردم از يكديگر پشتيبانى كنند. همين حمايت از يكديگر راه حلى خوبى است كه باعث قوى تر شدن ما ميشود، از طرفى، سركوبگران را ضعيف تر كرده و قدرت را از كف ميدهند. اين را بيتا و بيتاها بعنوان ليدرهاى ميدانى بخوبى شناخته اند. و تجربيات خود را در اختيار مردم قرار ميدهند. شناخت از اصول نخست مبارزه است ، شناخت از دوست و شناخت از دشمن و شناخت از راه و آينده.شناخت دشمن يكى از راهها و تاكتيك هاى مبارزه است .راههاي ديگر مبارزه را بايد شناخت تا در مسير و بستر مبارزه دچار سرخوردگى و انحراف نشويم .پيام بيتا به تمامى ايرانيان است از چپ چپ تا راست راست به قشر خاكسترى كه هنوز با ترديد به رژيم آدم كش نگاه ميكند، چنين ميگويد” تويى كه ميترسى بيرون بيايى ، پس از من ( ما ) حمايت كن . پس وقتى من رفتم زندان صداى من و با ما باش وقتى شهيد( جاويد)يا هر چيزى ديگرى ، شدم ،صداى من باشيد. ما بايد با همديگر باشيم.بايد متحد باشيم ، نبايد ازشون بترسيم ! با اين پيامش سريع ميخواهد بگويد مردمان ايران پشت هم اگر باشيد و به همديگر جرات بدهيد. سخنان بيتا، مصداق همان شعر معروف است ،كه ميگويد:” من اگر بنشينيم تو اگر بنشينى چه كسى بر خيزد؟ من اگر بر خيزم ، تواگر بر خيزى ، همه بر ميخيزند.”

Facebook Comments Box

About مجید شمس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *