عکس روز

عکسی که برای زنان ایران همیشه عکس روز است: دولت فمنیست سوئد!

اختر نیوز، عکس زنان فمنیست کابینه سوئد با حجاب اسلامی در دیدار چهار سال پیش با سیاستمداران ضد زن جمهوری اسلامی از جمله عکس هایی ست که علیه سیاست های یک بام و دو هوای اروپاییان و بخصوص علیه سیاست مداران زن فمنیست و همراهی شان با بنیاد گرایان اسلامی …

Read More »

عکس روز، همه ی زنان و دختران ایران را طناب دار تهدید میکند

اختر نیوز، عکس از تظاهرات یک ملت یک پرچم که  روز یکشنبه گذشته، 16 آگوست در کلن برگزار شد. در این تظاهرات که به دعوت حزب سکولار دمکراسی و کنگره رهایی و پادشاهی پارلمانی برگزار شد، ده ها نفر شرکت کردند.

Read More »

عکس روز، تقاضای انقلابیون بیروت از جهانیان علیه جمهوری اسلامی

عکس روز، عکسی که در شبکه های اجتماعی دست به دست میشود و تظاهرات مردم انقلابی بیروت را نشان میدهد که از جهانیان طلب کمک میکنند تا آنها را از حکومت فاسد و شبه نظامیان ایران نجات دهد. زیر عکس نوشته شده: بنری که توسط انقلابیون مردمی در بیروت حمل …

Read More »

29مین سالگرد قتل دکتر عبدالرحمان برومند، پاریس

اختر نیوز، در 29مین سالروز قتل زنده یاد دکتر عبدالرحمن برومند، دکتر برومند فعال سیاسی و از ملی گرایان بنام، از وفادارترین یاران زنده یاد دکتر شاپور بختیار بود. دکتر برومند پس از اخراج دکتر بختیار از جبهه ملی به دلیل پذیریش نخست وزیری کشور از جانب پادشاه در دی …

Read More »

عکس روز، اتحاد شوم سرخ و سیاه (چین کمونیست و جمهوری اسلامی)

ا اتحاد شوم سرخ و سیاه، چین کمونیست و جمهوری اسلامی (اشاره به قرارداد 25 ساله ننگین چین کمونیست و جمهوری اسلامی است که طبق این قرارداد ایران به یک مستعمره و پایگاه چین با حضور نیروی نظامی تبدیل میشود. استعمار سرخ و سیاه همیشه در تاراج مملکت ما اتحاد …

Read More »

عکس روز، ساخت امامزاده کمونیست در ایران!

#اختر_نیوز تقیه کمونیستی و یا همان اعتقاد «هدف وسیله را توجیه می کند؟» عکسی که این روزها در شبکه های اجتماعی دست به دست میشود و زیر آن نوشته شده: «آغاز به کار احداث امامزاده جینگ ژو در جزیره زیبای کیش، باشد ک متوسلین به آن حضرت قدر دان باشند.» …

Read More »

عکس روز؛ به دار آویختن همه در خیابان

به دار آویختن مردم در خیابان در روزهای گذشته که هشتک #اعدام_نکنید توسط ایرانیان به یک ترند جهانی علیه اعدام تبدیل شد، این عکس در شبکه های اجتماعی دست به دست میشود. عکسی که مردم را در خیابانی در ایران نشان میدهد که همه یک طناب دار به گردن دارند …

Read More »

عکس روز، شبکه های مجازی: کدام به سوری های مسلمان خدمت کرد؟

آنگلا مرکل ریئس جمهور مسیحی آلمان آبجو در دست و طیب اردوغان ریئس جمهور مسلمان قرآن در دست: این عکس در روزهای گذشته در شبکه های مجازی دست به دست میشود و زیر آن نوشته شده: «اینکه آبجو دستشه 850 هزار آوره سوری پناه داده، این که قرآن دستشه 850 …

Read More »