سالگرد انقلاب نوين؛ ائتلاف و سازماندهى، تنها راه نجات- بابک رحمتی


بابك رحمتى
توضيح: اين سرى مقالات در چند شماره خواهد آمد و قصدمان بيشتر آماده سازى براى سالگرد قتل مهسا و بدنبال آن، انقلاب نوين ايران ” زن زندگى آزادى” است.
كمتر از ٤٠ روز به سالگرد قتل جاويدنام « مهسا( ژينا) امينى» باقى مانده است. تنها موفقيت ما در راه سرنگونىِ رژيم فاشيستى مذهبى، اتحاد بين مردم و ائتلاف نيروهاى سياسى است . بايد گفت ؛درطول اين رنسانسِ ايرانى نيروها و گروه هاى پيشتاز سياسى،بهترين موقعيت ها را براى پيشبرد و بارور كردن ِابعاد انقلاب داشته اند ولى متاسفانه فرصتها را يكى پس از ديگرى از دست دادند ودر واقع نسبت به ابعاد اين انقلاب كارى تشكيلات، صورت نگرفته است.خصوصا نيروها و افراد اپوزيسيون كه ميتوانستن از اين فرصت پيش آمده براى انسجام هر چه بيشتر تلاش كنند و سازماندهى نيروهاى داخل و خارج را بعهده بگيرند و يا رهنمود هاى لازم رابراى جلوگيرى از ضربات صادر كنند اما در حد كافى نخواسته و يا نتوانسته اند ابتكار عمل را در دست گيرند. در طول جنبش” زن زندگى آزادى” ما شاهد تظاهراتهاى گسترده در داخل و خارج از كشور بوديم . در خارج كشور بزرگترين تظاهرات را در طول تاريخ سياسى اروپا انجام داديم. پيش از ١٨٠ هزار تن ايرانى در برلين تجمع كَردن و تظاهراتى بزرگتر از آلمانى ها پس ازجنگ جهانى دوم براه انداختند كه دنيا را به واقع شگفت زده كردند.با اينكه آلمانى ها سعى داشتند آمار را پايين ترا از تظاهرات خودشان ارائه دهند ولى تلاشهايشان به جايى نرسيد و ما آمار واقعى را به جهان ارائه داديم. نكته اى كه بايد به آن توجه داشت، همين تظاهراتها به ويژه تظاهرات برلين بود كه خود انگيزه اى خارق العاده در داخل بوجود آورد . در همين رابطه ليدر هاى ميدانى در داخل به اين تظاهرات اشاره داشته و مرتب در كلاب هاووس و شبكه هاى جهانى مطرح ميكردند
البته با شروع انقلاب “زن زندگى آزادى” ، در داخل كشور، نيروهاى سياسى دوباره فعال شدند و ميرفت كه به يك ائتلاف گسترده بي انجامد ولى خامنه اى مانند هميشه دستور دستگيرى و سركوب را صادر كرده و به آتش به اختيارانش شليك مستقيم به مردم راصادرميكرد. جنايتكاران ولايت فقيه، تا جائيكه توانستن جوانان را كشتند و دستگير و محروم از كار كردند. نيروهاى تازه نفس تا به خود آمدن و تا به جنبش بپيوندند، رژيم اكثر آنها را دست گير كرده و به سياهچال ها و زندانهاي مخوف بردند! اين خود نشان دهنده وحشت آنها از تجمع مردم در خيابانها بود. از طرفى رهبران ميدانى و سران گروه هاى سياسى در داخل و نيروهاى پراكنده به اصل مبارزات پى برده ولى سازماندهى هاى لازم را نداشتند. درطول جنبش زن زندگى آزادى ما شاهد مخفى كارى از سوى نيروهاى داخل كشور بوديم ولى كافى نبود. در خيلى شهرها، شاهد عدم سازماندهى نيروهاى پراكنده بوديم كه اگر اين نيروها سازماندهى شده بودن و آموزش هاى لازم را دريافت كرده بودن ميتوانستن ازضربات وارده از سوى رژيم سركوبگر جلوگيرى كرده و تعداد تلفات را كاهش دهند. 
بايد گفت؛ مردم در داخل كشور بخاطر فقدان يك نيروى كارساز و تشكيلاتى كه بتواند به موقع جوانان را در جاى جاى كشورسازماندهى كنند رنج ميبرند. اين نيروها با سازماندهى و برنامه ريزى ( پلاتفرم) ميتوانستند نقش يك اپوزيسيون قوى را بازى كنند. براى همين ميتوان گفت در اين جنبش، جاى نيروى زبده و سازمانده خالى بود. شايد همين عدم حضور نيروى زبده خود باعث ضربات بيشترى به جوانان ميشد ، به همين دليل، تعداد مجروجين و دستگيرىها به شكل بى سابقه اى بالا رفت. رژيم هميشه از خلاء نيروى كارآمد و بىبرنامه، نهايت استفاده را برده است، در نتيجه، امنيتى هاى سپاه توانستند حتی نيروهاى ميدانى و ليدرها را دستگير كنند. اين در حالى است كه اگر نيروى هاى كاركشته و كار آمد حضور ميدانى داشتن با يك چارت و برنامه هاى تشكيلاتى و سازنده در داخل ميتوانستند مردم را بهتر سازماندهى كنند تا نيروهاى سركوبگر را در همان مرحله نخست در نطفه خفه كنند. البته عدم حضور اكثريت مردم ( قشرخاكسترى) مزيد بر علت بود. با حضور ميليونى در خيابانها سركوبگران و آتش به اختياران خامنه اى آچمز خواهند شد و كارآمدى نخواهند داشت.
امروز نيروهاى سياسى چه داخلى و چه خارجى، وظيفه دارند تمام اختلافات را كنار گزارده و با ائتلاف بزرگ، به فكر سازماندهىنيروهاى داخل باشند نيروهايى كه ادعاي سياسى دارند بايد در جهت سرنگونى قدم بردارند تا يك اپوزيسيون قوى و در نهايت يك آلترناتيو بسازنند. نيروهاى سياسى بايد ،بدانند كه فرصت ها يكى پس از ديگرى از دست ميرود و رژيم فرصت بازسازي نيروهاى سركوبگر خود را مييابد. علاوه بر آن ، بايد برنامه هاى سايبرى ها را هم خنثی كرد. فراموش نكنيم رژيم سركوبگر دست روى دست نگذاشته و مرتب طرح هاى توطئه آميز را همچنان ادامه ميدهد، به يكى از آنها اشاره دارم.
اپليكيشن ٧٢٤ را حذف كنيد:
امروز در برنامه هاى تلويزيونى مرتب تبليغ از خريدن اپليكيشن هاى آلوده به سپاه پاسداران ميشود. براى نمونه اپليكيشن ٧٢٤ است كهمرتب در ميان پرده در ميان برنامه هاى صدا و سيما تبليغ ميشود. هشدار ميدهيم اين اپليكشن خود يك سايبرى است كه به تمام اطلاعات شما دسترسى پيدا ميكند در تلگرام و واتساپ و… با اين اپليكيشن و بدون اجازه به محل زندگى شما (Location) دسترسى پيدا ميكنند. اين براى تَرس نيست ، فقط براى آگاهى نيروهاى ميدانى است. اگر اين اپليكيشن را روى گوشى هاى (Mobil)خود داريد سريعپاك كنيد. اين اپليكيشن توسط سپا پاسداران اداره ميشود و قصد كنترل شما را دارد خيلى ساده اين” اَپ ” را حذف كنيد.

در نوشته هاى آينده باز به آموزشها و تحليل هاى لازم براى سازماندهى ميپردازم . براى مبارزه با چنين رژيمى بايد نياز به ائتلاف تمامىنيروها و سازمانهاى سياسى داريم، بدين وسيله ميتوانيم استراتژى و تاكتيك هاى لازم را ترسيم كنيم.تا بتوانيم سرنگونى را امكان پذيرسازيم.

ادامه دارد…

Facebook Comments Box

About مجید شمس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *